Kế hoạch gộp giáo xứ

của giáo phận Trier bên Ðức bị bác lần thứ hai

 

Kế hoạch gộp giáo xứ của giáo phận Trier bên Ðức bị bác lần thứ hai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Trier (RVA News 11-06-2020) - Lần thứ hai Tòa Thánh bác bỏ kế hoạch gộp giáo xứ của Giáo phận Trier, bên Ðức và Ðức giám mục giáo phận bị yêu cầu sửa đổi lại kế hoạch.

Giáo phận Trier cổ kính ở miền tây nước Ðức, hiện có 1 triệu 382 ngàn tín hữu Công giáo thuộc 887 giáo xứ, với 590 linh mục triều và 200 linh mục dòng.

Kế hoạch cải tổ do Ðức cha Stephan Ackermann, giám mục sở tại, đề xướng và được công nghị giáo phận Trier (2013-2016) hỗ trợ, dự kiến gộp số giáo xứ trên đây thành 35 giáo xứ lớn. Giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và lập 15 giáo xứ lớn. Giai đoạn thứ hai sẽ lập 20 xứ lớn từ 01 tháng 01 năm 2021.

Một số linh mục và giáo dân đã kiện lên Tòa Thánh và ngày 20 tháng 11 năm 2019, Ðức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, đã gửi thư cho Ðức giám mục giáo phận Trier để bác bỏ việc thi hành luật về việc gộp giáo xứ. Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật cũng cứu xét kỹ lưỡng biện pháp này. Thư của Ðức Hồng y Stella khẳng định rằng việc thi hành gộp giáo xứ của giáo phận Trier sẽ tạo nên nhiều hậu quả lớn cho đời sống của Giáo hội và nhắc nhở rằng phần rỗi các linh hồn không thể bị thiệt hại vì biện pháp này.

Sau khi có sự can thiệp của Bộ giáo sĩ, Ðức cha Ackermann đã ra thông cáo thu hồi sắc lệnh gộp giáo xứ. Hôm thứ Sáu, 5 tháng 6 năm 2020, Ðức cha Ackermann đã về Roma gặp Ðức Hồng y Stella Tổng trưởng Bộ giáo sĩ và Ðức Tổng giám mục Filippo Iannone, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, cùng với các cộng tác viên của hai cơ quan Tòa Thánh.

Trong cuộc họp, các vị đại diện Tòa Thánh đã phê bình cơ cấu mới mà Ðức giám mục giáo phận Trier dự định cho các giáo xứ, nhất là vai trò của cha sở, như thành phần của một ban lãnh đạo chung với giáo dân và vị thế của linh mục khác. Tuy có một linh mục khác, nhưng vị này không có vai trò gì trong ban lãnh đạo giáo xứ.

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ giáo sĩ nhận định rằng vì việc cải tổ giáo xứ trong giáo phận Trier có tính cách mẫu mực, nhiều giáo phận khác ở Ðức cũng có thể noi theo kiểu mẫu này, nên các bước tiến kế tiếp của việc cải tổ giáo xứ ở Trier, cần phải được sự chấp thuận của Tòa Thánh.

(KNA 9-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page