Hội đồng Giám mục Áo

nhóm đại hội tại trung tâm Thánh Mẫu Mariazell

 

Hội đồng Giám mục Áo nhóm đại hội tại trung tâm Thánh Mẫu Mariazell.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 11-06-2020) - Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 năm 2020, Hội đồng Giám mục Áo sẽ nhóm khóa họp mùa hè, tại trung tâm Thánh Mẫu Mariazell, cách thủ đô Vienne 90 cây số. Tham dự khóa họp, cũng có Ðức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana, người Tây Ban Nha, Sứ thần Tòa Thánh tại Áo.

Một điểm chính trong khóa họp này, là các giám mục Áo sẽ bầu một vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục mới, kế nhiệm Ðức Hồng y Christophe Schoenborn, dòng Ða Minh, 75 tuổi, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Vienne, mãn nhiệm 22 năm làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo.

Lẽ ra các giám mục Áo đã nhóm khóa họp mùa xuân, hồi tháng Ba năm 2020 nhưng vì đại dịch Covid-19 nên phải hoãn lại. Vào dịp đó, các giám mục đã thành lập một Ủy ban đặc nhiệm, gồm Ðức Hồng y Schoenborn và ba giám mục khác, thường họp hằng tuần với nhau qua Video để bàn và giải quyết những vấn đề quan trọng không thể dời lại được, trước cuộc khủng hoảng coronavirus.

Trước khóa họp tới đây, tất cả các thành viên Hội đồng Giám mục Áo cùng với linh mục Tổng thư ký Peter Schipka, phải qua một cuộc xét nghiệm coronavirus. Cả chương trình họp cũng được thích ứng, ví dụ sẽ không có một buổi chiều học hỏi với những người từ bên ngoài. Ngoài ra, thánh lễ bế mạc ngày 18 tháng 6 năm 2020 tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Mariazell với đông đảo các tín hữu cũng bị bãi bỏ.

Trong những ngày họp, các giám mục Áo sẽ thẩm định về những hạn chế và ảnh hưởng trên đời sống Giáo hội vì đại dịch Covid-19.

(KP 9-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page