Các giám mục Hàn Quốc

kêu gọi hòa giải hai miền đất nước

 

Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi hòa giải hai miền đất nước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 09-06-2020) - Trong sứ điệp công bố, nhân dịp kỷ niệm 70 năm bắt đầu cuộc chiến tranh Triều Tiên, ngày 25 tháng 6 năm 1950, các giám mục Hàn Quốc kêu gọi hòa giải hai miền đất nước và vượt thắng sự oán ghét ý thức hệ.

Sứ điệp do Ðức cha Phêrô Lý Cơ Huân (Lee Ki-Heon), Giám mục giáo phận Nghị Chính Phủ (Uijeonbu), Chủ tịch Ủy ban Giám mục hòa giải dân tộc Ðại Hàn, công bố, có nhắc đến "nỗi đau khổ vì chiến tranh vẫn còn sinh động, 70 năm sau chiến tranh", đồng thời nhấn mạnh rằng "Nay là lúc vượt thắng oán thù ý thức hệ đã làm cho hai miền đất nước đối nghịch nhau và ngăn cản sự tăng trưởng và phát triển tự do".

Ðức cha Lý Cơ Huân cũng đau lòng nhận xét rằng cho đến nay tất cả các cố gắng hòa bình đều thất bại, kể cả tuyên ngôn tại Bàn Môn Ðiếm (Panmunjon) năm 2018, long trọng xác nhận quyết tâm của tổng thống Văn Tại Dần (Moon Jae-in) và Chủ tịch Kim Chánh Ân (Kim Jong-un), nhóm hội nghị thượng định trước cuối năm 2018 để ký kết hòa ước với nhau, nhưng cho đến nay tuyên ngôn ấy chỉ là một văn bản chết.

Ðức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hàn Quốc hòa giải dân tộc Hàn, nhắc lại rằng "Cuộc gặp gỡ ấy đã nuôi dưỡng hy vọng một cuộc khởi sự mới, nhưng cho đến nay đã không mang lại thành quả nào và trách nhiệm là do kẻ nào nuôi dưỡng tư lợi đối với đất nước chúng ta".

Ðức cha Lý Cơ Huân cũng tuyên bố: "Chúng ta đứng trước một quốc gia bị chia đôi và là nước duy nhất trong đó, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, và nền dân chủ không được triển nở hoàn toàn. Ðó cũng là một vấn đề đối với Giáo hội Công giáo ở trong tình trạng đình trệ ở miền bắc và người ta không biết có bao nhiêu tín hữu". Ðức cha kêu gọi thực hiện những hình thức mới để trao đổi và trợ giúp cho Giáo hội tại Bắc Triều tiên, và ngài đề cao khả năng của các tín hữu tha thứ và vượt thắng đố kỵ như chìa khóa để trở thành các tông đồ hòa bình.

Chiến tranh Triều Tiên kéo dài ba năm, làm cho 1 triệu 400 ngàn thường dân Nam Hàn bị thiệt mạng, số người chết còn lại gồm nửa triệu binh sĩ Bắc Hàn và lính Trung Quốc, gần 226,000 binh sĩ Nam Hàn, gần 33,700 binh sĩ Hoa Kỳ và 3,143 binh sĩ thuộc 15 nước tham chiến dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc để cứu Bắc Triều Tiên khỏi cuộc xâm lăng.

(CNA 6-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page