Ðức Thánh cha sẽ chủ sự

Lễ Mình Thánh Chúa

 

Ðức Thánh cha sẽ chủ sự Lễ Mình Thánh Chúa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-06-2020) - Chúa nhật, 14 tháng 6 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ tại bàn thờ ngai tòa, trong đền thờ thánh Phêrô. Cuối thánh lễ, ngài sẽ đặt Mình Thánh để chầu và ban phép lành cho các tín hữu.

Thánh lễ sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 45 phút sáng và sẽ có sự tham dự của khoảng 50 tín hữu, mặc dù khu vực này trong đền thờ có thể chứa được 1,000 người.

Lễ Mình Thánh Chúa năm 2019, Ðức Thánh cha đã cử hành thánh lễ trên thềm, trước nhà thờ Ðức Mẹ An Ủi ở khu vực Casal Bertone ở Roma. Năm trước đó, 2018, ngài cử hành tại nhà thờ thánh nữ Monica ở Ostia, cách Roma khoảng 30 cây số.

Trước đó, từ năm 2013 đến 2017, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm là cử hành thánh lễ kính Mình Thánh Chúa vào chiều thứ Năm, theo lịch phụng vụ chung của Giáo hội, và sau thánh lễ có cuộc rước kiệu Thánh Thể đến đền thờ Ðức Bà Cả. Tại đây, có nghi thức chầu Mình Thánh và phép lành cho các tín hữu.

(Vatican News 9-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page