Những người biểu tình

chống kỳ thị chủng tộc ở Áo

phá hoại chủng viện

 

Những người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc ở Áo phá hoại chủng viện.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 08-06-2020) - Linh mục giám đốc đại chủng viện ở thành phố Vienne, thủ đô Áo, cha Richard Tatzreiter, đệ đơn kiện một số người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc đã phá hoại các bức tường đại chủng viện, bôi bẩn và làm hư hại.

Chủng viện này là nơi đào tạo các linh mục tương lai cho ba giáo phận Vienne, Eisenstadt và Sankt Poelten.

Cuộc biểu tình này có khẩu hiệu là "Mạng sống người da đen quan trọng", hưởng ứng các cuộc biểu tình tương tự tại Mỹ và nhiều nơi khác, để phản đối vụ một người da đen ở thành phố Minneapolis, Hoa Kỳ, bị giết chết hôm 25 tháng 5 năm 2020.

Cha Tatzreiter gửi thư tới nữ ký giả Imoan Kinshasa, người đại diện ban tổ chức cuộc biểu tình, để phản đối hành động phá hoại đại chủng viện, bất chấp những giá trị mà đoàn người biểu tình hô hào qua các loa phóng thanh trong khi biểu tình. Ban giám đốc đại chủng viện quyết định không bỏ qua vụ này, với tất cả bằng chứng được thu hình.

Trong các cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc tương tự tại Mỹ, cũng có nhiều thánh đường Công giáo tại sáu tiểu bang bị xúc phạm, đập phá hoặc làm hư hại.

(CNA 7-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page