Công bố kết toán của Ngân hàng Vatican

 

Công bố kết toán của Ngân hàng Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-06-2020) - Trong năm 2019, Viện Giáo vụ, hay cũng được gọi là "Ngân hàng Vatican", đã lời được 38 triệu Euro, so với 17 triệu rưỡi Euro trong năm 2018 trước đó.

Con số trên đây được trình bày trong kết toán chi thu, được Hội đồng giám sát ngân hàng nhất trí thông qua, ngày 28 tháng 4 năm 2020 và được công bố hôm 08 tháng 6 năm 2020. Kết toán này cũng được Ủy ban Hồng y đặc nhiệm phê chuẩn trước đó.

Thông cáo cho biết, trong năm 2019 Ngân hàng Vatican quản lý năm tỷ 100 triệu Euro, tức là nhiều hơn 100 triệu so với năm 2018, trong đó, có 3 tỷ 400 triệu không phải là khách hàng Vatican. Số vốn riêng của ngân hàng này là 630 triệu 300 ngàn Euro.

Theo chỉ thị của Ðức Thánh cha, số tiền lời năm nay của Ngân hàng Vatican cũng được phân phối trọn vẹn. Trong năm 2019, ngân hàng này tiếp tục cung cấp các dịch vụ tài chánh, một cách nghiêm túc và thận trọng, cho Quốc gia thành Vatican và cho Giáo hội Công giáo trên thế giới. Ngoài ra, Ngân hàng Vatican tiếp tục hoàn toàn tuân hành các nguyên tắc và đạo lý xã hội Công giáo trong mọi hoạt động.

(Sala Stampa 8-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page