Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi

Thượng viện thông qua dự luật cải cách

về nhập cư đang bị trì hoãn

 

Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Thượng viện thông qua dự luật cải cách về nhập cư đang bị trì hoãn.

Hồng Thủy

Washington (Vatican News 8-06-2020) - Chủ tịch Ủy ban di dân của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật giúp cho các "Dreamers" - những người đến Mỹ khi còn là trẻ vị thành niên, và những người di dân khác, có được con đường trở thành công dân Hoa Kỳ.

Ngày 04 tháng 06 năm 2020, Ðức cha Mario Dorsonville, giám mục phụ tá của Washington, đã đưa ra một tuyên bố nhân kỷ niệm một năm Hạ viện thông qua Ðạo luật về giấc mơ và lời hứa của Mỹ, được gọi là luật H.R.6, giúp cho những người đến Mỹ cách bất hợp pháp khi là trẻ vị thành niên có được con đường trở thành công dân Mỹ. Ðược biết với tên "Dreamers", họ là những người được hưởng lợi từ chương trình DACA - Hành động trì hoãn dành cho các trẻ em đến Mỹ.

Ðạo luật H.R.6 cũng đưa ra con đường trở thành công dân Mỹ cho những người đang hưởng quy chế TPS - quy chế bảo vệ tạm thời, và quy chế DED - người được hoãn việc trục xuất.

TPS là tình trạng nhập cư tạm thời được cung cấp cho công dân của các quốc gia được chỉ định cụ thể đang đối mặt với một cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra, hay thảm họa môi trường hoặc các điều kiện bất thường và tạm thời. DED cũng là một lợi ích nhập cư tạm thời cho các cá nhân từ các quốc gia và khu vực phải đối mặt với tình huống tương tự.

Ðức cha Dorsonville nói: "Ngày này cách đây một năm, Hạ viện đã thông qua H.R.6, một dự luật đưa ra con đường trở thành công dân cho các Dreamers và những người có TPS và DED. Hôm nay, thật đáng buồn, các Dreamers và những người có TPS vẫn dễ bị tổn thương và không có tư cách pháp nhân vĩnh viễn."

Theo Ðức cha, từ khi Hạ viện thông qua dự luật H.R.6, Thượng viện không có hành động nào nhằm thúc đẩy sự bảo vệ lập pháp vĩnh viễn cho những Dreamers và những người có quy chế TPS. Ngài nói thêm: "Khi chúng ta chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về tính hợp pháp của việc chấm dứt chương trình Hành động trì hoãn dành cho trẻ em vào Mỹ (DACA), chúng tôi một lần nữa kêu gọi Thượng viện thúc đẩy luật pháp đưa ra con đường trở thành công dân cho những cá nhân này, những người rất cần thiết cho cộng đồng của chúng ta, Giáo hội và đất nước của chúng ta." (CNS 05/06/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page