Năm mươi người chết

vì các cuộc tấn công khủng bố tại Burkina Faso

 

Năm mươi người chết vì các cuộc tấn công khủng bố tại Burkina Faso.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sahel (RVA News 06-06-2020) - Hôm mùng 01 tháng 6 năm 2020, lại có thêm 50 người chết vì cuộc tấn công khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan võ trang tại nước Burkina Faso, bên Phi châu gây ra, mặc dù các vị lãnh đạo Công giáo tại đây nhiều lần báo động và tố giác tình trạng bất an.

Ba cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra tại các miền khác nhau, đặc biệt tại miền Sahel, miền bắc và trung và đông bắc. Do tình trạng bạo lực kéo dài, cho đến nay có khoảng 2 triệu 200 ngàn người dân tại Burkina Faso đang cần được trợ giúp nhân đạo. Hồi tháng 12 năm 2019, số người ở trong tình trạng này là 1 triệu 500 ngàn người. Hơn 860,000 người hiện nay là những người tản cư nội địa tại Burkina Faso.

Theo thông cáo, công bố hôm 03 tháng 6 năm 2020, của tổ chức phối hợp viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHQA, để cứu trợ dân chúng, cũng như để góp phần ngăn chặn sự lan lây của coronavirus, nước Burkina Faso cần được giúp đỡ 371 triệu Mỹ kim, nhưng trong thực tế, cho đến nay, nước này chỉ nhận được 21% ngân khoản vừa nói.

Từ bốn năm nay (2016), Burkina Faso ngày càng bị tấn công khủng bố, do các nhóm võ trang ở địa phương và các mạng khủng bố trong vùng. Các nhóm này cũng mở các cuộc tấn công tại hai nước Mali và Niger. Thêm vào có những cuộc đụng độ ngày càng gia tăng giữa các nhóm bộ tộc khác nhau và các quan sát viên cho rằng xung đột giữa những nhóm chủng tộc đó, là do những thành phần khủng bố xách động, vì cho đến nay Burkina Faso vẫn được coi như gương mẫu về cuộc sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và các chủng tộc ở miền Tây Phi châu.

Cách đây vài ngày, tổ chức bác ái Công giáo "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đã tố giác rằng càng ngày càng có những làng mạc ở Burkina Faso trở nên trống rỗng dân hoặc bị cắt đứt với thế giới bên ngoài vì các cuộc tấn công khủng bố. Ðại dịch coronavirus hiện nay kèm theo các cuộc phong tỏa ngăn chặn các hoạt động cứu trợ của các cơ quan từ thiện, bị coi là một bất hạnh giữa một bất hạnh khác. Bị thương tổn nhiều nhất là các làng mạc ở miền bắc và miền đông Burkina Faso. Nạn khủng bố chiếu cố toàn dân, nhưng trong thời gian gần đây, các tín hữu Kitô và các cơ sở của Giáo hội cũng bị quân khủng bố đặc biệt chiếu cố.

(KNA 4-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page