Thầy Enzo Bianchi rời cộng đoàn Bose

 

Thầy Enzo Bianchi rời cộng đoàn Bose.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vercelli (RVA News 04-06-2020) - Thầy Enzo Bianchi, sáng lập Cộng đoàn Ðại kết Bose, đã tuân lệnh Tòa Thánh rời cộng đoàn đại kết Bose ở miền bắc Italia.

Theo sắc lệnh được Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ký ngày 13 tháng 5 năm 2020, với sự phê chuẩn đặc biệt của Ðức Thánh cha, và công bố ngày 27 tháng 5 năm 2020, thầy Enzo Bianchi và ba thành viên thân tín phải rời cộng đoàn này và ngưng mọi chức vụ. Sắc lệnh được công bố sau cuộc thanh tra của Tòa Thánh trong vòng hai tháng trước đó tại cộng đoàn này.

Phản ứng ban đầu của bốn đương sự là phản đối lệnh nói trên, nhưng theo báo Công giáo của Hội đồng Giám mục Italia, Avvenire, Tương Lai, số ra ngày 02 tháng 6 năm 2020, thầy Enzo Bianchi đã chấp nhận rời bỏ vĩnh viễn cộng đoàn Bose, trong khi nữ tu Antonella Cariraghi, nguyên Tổng phụ trách, thầy Lino Breda, Tổng thư ký cộng đoàn, và thầy Goffredo Boselli, đặc trách phụng vụ, phải rời cộng đoàn Bose trong vòng năm năm.

Trang mạng của cộng đoàn Bose cho biết thầy Enzo Bianchi đã vâng phục và chấp nhận quyết định của Tòa Thánh.

Thầy Enzo Bianchi năm nay 77 tuổi, là một đan sĩ, không có thánh chức, đã lập cộng đoàn Bose hồi năm 1965 và hiện nay cộng đoàn có khoảng 80 thành viên, gồm Công giáo và các hệ phái Kitô khác: Chính thống và Tin lành, nam cũng như nữ thuộc năm quốc tịch. Trong số các thành viên có năm linh mục và một mục sư. Cộng đoàn đại kết Bose có các huynh đoàn tại Jerusalem và bốn nơi khác ở Italia.

Tòa Thánh đã bổ nhiệm cha Amedeo Cencini, 72 tuổi, làm Ðặc Ủy toàn quyền của Tòa Thánh về Ðan Viện Bose. Cha được sự phụ giúp của Ðức Tổng giám mục José Rodriguez Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu và Ðức cha Marto Arnolfo, Tổng giám mục giáo phận Vercelli, bắc Italia.

(Avvenire 2-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page