Tuần báo Công giáo The Tablet

phê bình chính phủ Anh

 

Tuần báo Công giáo The Tablet phê bình chính phủ Anh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

London (RVA News 04-06-2020) - Tuần báo Công giáo The Tablet ở Anh quốc phê bình chính phủ của thủ tướng Boris Johnson và các bộ trưởng coi rẻ tín ngưỡng, vốn là điều rất quan trọng đối với cuộc sống của rất nhiều công dân Anh.

Tuần báo The Tablet có 12,000 người mua báo trên dạng giấy in, và 1,600 người mua ở dạng kỹ thuật số.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, hôm 01 tháng 6 năm 2020, Giám đốc Tuần báo The Tablet, ông Brendan Walsh, đã bình luận về quyết định của chính phủ Anh tiếp tục đóng cửa các nơi thờ phượng của Kitô giáo và các tôn giáo khác, dù là mở cửa để tín hữu vào cầu nguyện riêng. Ông Walsh nói: "Chính phủ Anh đã quyết định rằng các nhà thờ chỉ được mở cửa lại từ ngày thứ Bảy, 04/7, trong giai đoạn ba là giai đoạn tháo gỡ tình trạng phong tỏa, cùng với các tiệm cắt tóc, uốn tóc, và các rạp xinê. Khi thấy các trung tâm bán đồ làm vườn và tất cả các cửa tiệm sẽ được mở cửa lại vào ngày 15/6 tới đây, các giám mục Anh đã yêu cầu chính phủ để cho các nhà thờ cũng được mở cửa lại, ít là để các tín hữu vào cầu nguyện riêng. Các giám mục cũng trình bày với chính phủ một kế hoạch chi tiết chứng tỏ các nhà thờ có thể được mở lại với tất cả các biện pháp y tế cần thiết để phòng ngừa sự lan lây coronavirus. Nhưng chính phủ vẫn quyết định không chấp nhận. Vì thế người ta phải kết luận rằng chính phủ Anh không coi trọng các nhu cầu của các cộng đoàn tôn giáo.

Theo ông Brendan Walsh, "Các thánh đường không trực tiếp góp phần vào nền kinh tế Anh quốc một cách đáng để, và vì thế, chính phủ của thủ tướng Boris Johnson coi nhẹ các nhà thờ. Ưu tiên của chính phủ Anh trong lúc này là tái khởi động kinh tế, dù có những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe quần chúng, khi cho mở lại các cửa tiệm và các hãng xưởng. Vì các nhà thờ không thiết yếu đối với số thu nhập của nhà nước, nên chính phủ quyết định tiếp tục đóng cửa. Thái độ này chứng tỏ rằng chính phủ không hề quan tâm đối với các nhu cầu của tín hữu, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Các giám mục Công giáo Anh đã phê bình thái độ đó. Cho đến nay các vị vẫn chia sẻ quyết định của chính phủ và đóng cửa các nơi thờ phượng".

Theo ông Walsh, chính vì lý do đó, Ðức Hồng y Vincent Nichols, khi nói với đài BBC và cả trong thánh lễ Hiện Xuống, đã kêu gọi chính phủ cho mở lại các thánh đường. Và Ðức Tổng giám mục John Wilson của tổng giáo phận Southwark, đã viết cho thủ tướng Boris Johnson, để bày tỏ sự bất mãn của các giám mục Công giáo.

(Sir 1-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page