Ðức Hồng y Giáo chủ Công giáo Maronit

kêu gọi bảo tồn hiến pháp quốc gia

 

Ðức Hồng y Giáo chủ Công giáo Maronit kêu gọi bảo tồn hiến pháp quốc gia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Liban (RVA News 02-06-2020) - Ðức Hồng y Becharai Rai, Giáo chủ Công giáo Maronit, kêu gọi bảo tồn hiến pháp quốc gia Liban và chống lại những chủ trương thay đổi hệ thống chính trị tại nước này.

Từ khi độc lập hồi năm 1943, Liban theo một hệ thống chính trị phân quyền giữa các nhóm tôn giáo khác nhau trong nước, theo đó tổng thống Liban là một tín hữu Công giáo Maronite, thủ tướng là một tín hữu Hồi giáo Sunnit, và Chủ tịch quốc hội là một tín hữu Hồi giáo Shiite. Trong quốc hội, có 64 đại biểu Hồi giáo và 64 Ðại biểu thuộc Kitô giáo.

Gần đây, số người Hồi giáo gia tăng tại Liban, nên có những nhóm Hồi giáo đòi thay đổi hiến pháp và hệ thống chính trị phân quyền vừa nói.

Trong bài giảng thánh lễ, chiều ngày 30 tháng 5 năm 2020, tại tòa Thượng phụ Công giáo Maronite, ở Bkerké gần Beirut, Ðức Hồng y Bechara Rai nói: "Cần duy trì vẻ đẹp đẽ của sự sống chung, lòng trung thành với đất nước và sự cộng tác với nhau trong việc khắc phục các vấn đề. Thay vì đòi thay đổi hệ thống hoặc làm thương tổn hệ thống hiện nay bằng một hệ thống làm tê liệt, cần phải tuân giữ hiến pháp quốc gia theo tinh thần cũng như theo văn bản, để Liban tái có thể trở thành một quốc gia gương mẫu ở Trung Ðông.

Ðức Hồng y Rai cũng khẳng định rằng Liban đã được thành lập như quê hương cho mọi người, chứ không cho một tôn giáo hay một hệ phái tín ngưỡng nào. Vì thế, cần hiệp lực với nhau để bảo tồn và phát huy đặc tính khác biệt ấy trong một môi trường Ðông Phương, có xu hướng về sự nhất nguyên, hay là sự đơn nhất nguyên lý (Monismus).

(KNA 31-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page