Ðức Thánh cha làm phép

xe cứu thương giúp người vô gia cư

 

Ðức Thánh cha làm phép xe cứu thương giúp người vô gia cư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-06-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô dành một xe cứu thương để giúp những người nghèo và người vô gia cư ở Roma.

Hôm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 31 tháng 5 năm 2020, trước khi cử hành thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô, Ðức Thánh cha đã làm phép xe cứu thương thuộc hàng tối tân và để cho Phủ Thống đốc Vatican sử dụng, trong việc cứu giúp những người nghèo, người vô gia cư. Nhưng chủ yếu là sở từ thiện của Ðức Thánh cha, do Ðức Hồng y Konrad Krajewski đảm trách, sẽ là cơ quan trực tiếp sử dụng xe cho các hoạt động bác ái nhân danh Ðức Thánh cha.

Xe cứu thương mang bảng số SCV của quốc gia thành Vatican và thuộc về các phương tiện cứu cấp của Vatican, trong đó đã có một xe "bệnh xá đa khoa lưu động", được dùng để chẩn bệnh và săn sóc cho các bệnh nhân nghèo ở các khu vực ngoại ô Roma. Ngoài ra, có "Phòng khám Mẹ Từ Bi" (Madre di Misericordia), như một trạm cấp cứu đặt gần các hàng cột quanh Quảng trường thánh Phêrô để giúp đỡ những người vô gia cư phải ở ngoài trời, cả trong những tháng phong tỏa vì coronavirus.

Ðức Hồng y Krajewski kể lại rằng hồi năm 1983, một bà cụ già tên là Modesta Valenti, vô gia cư, lên cơn đau tim ngày 31 tháng 01 năm 1983, sau một đêm giá lạnh gần nhà ga trung ương Termini. Một xe cứu thương được gọi tới, nhưng các nhân viên từ chối đón bà Modesta đầy chấy rận. Tệ hơn nữa, nhiều nhà thương không chịu cứu chữa bà, đẩy trách nhiệm cho nhau, khiến bà cụ già chết sau bốn giờ hấp hối. Ý tưởng tậu một xe cứu thương giúp người vô gia cư và người nghèo nảy sinh từ đó.

(Vatican News 1-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page