Ðức Hồng y Nichols tái kêu gọi

chính phủ Anh cho mở lại các thánh đường

 

Ðức Hồng y Nichols tái kêu gọi chính phủ Anh cho mở lại các thánh đường.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

London (RVA News 01-06-2020) - Ðức Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc, tái kêu gọi chính phủ nước này cho mở lại các thánh đường.

Trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hôm 31 tháng 5 năm 2020, tại nhà thờ chính tòa Westminster ở Luân Ðôn, Ðức Hồng y Nichols nhận xét rằng chính phủ Anh cho phép mở lại các cửa tiệm, từ ngày 15 tháng 6 năm 2020 và cho mở các phòng triển lãm xe hơi, từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, nhưng cứ tiếp tục đóng cửa các thánh đường mà không có lý do thuyết phục. Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi chắc chắn có thể mở lại các thánh đường trong những điều kiện an ninh. Chúng tôi sẵn sàng theo các đường hướng chỉ đạo của chính phủ, như chúng tôi vẫn làm cho đến hôm nay. Có nguy hiểm gì khi một người ngồi thinh lặng trong một nhà thờ, đã được khử trùng một cách thích đáng và giữ khoảng cách an toàn?"

Ðức Hồng y Nichols cũng nói đến "những lợi ích sâu xa mang lại cho các tín hữu, khi họ có thể vào các nơi cầu nguyện" và ngài cũng nói vế ảnh hưởng tích cực mà những người ấy có thể có đối với sự ổn định đời sống cá nhân và gia đình".

Trong kỳ đại dịch hiện nay, Ðức Hồng y Nichols thường nhắc đến sự dấn thân tích cực của các tín hữu Công giáo, trong việc giúp những người nghèo túng, rốt cùng, và các tín hữu ấy cần được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể.

Các thánh đường với các buổi lễ công cộng bị ngưng tại Anh quốc, từ ngày 20 tháng 3 năm 2020 và ít ngày sau đến lượt các thánh đường bị đóng.

Trong Giáo hội Anh giáo, là quốc giáo tại Anh, cũng có nhiều người phản đối việc đóng cửa các thánh đường Kitô. Theo thống kê mới nhất, đa số dân Anh ủng hộ việc mở lại các nơi thờ phượng.

(Sir 31-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page