Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp

cho Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến

mừng 50 năm tái lập

 

Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến mừng 50 năm tái lập.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 1-06-2020) - Nhân dịp Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến mừng 50 năm tái lập (1970-2020), Ðức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các phụ nữ thánh hiến. Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha tái khẳng định đây là một hình thức thánh hiến được Bộ Giáo luật quy định, đồng thời mời gọi các phụ nữ thánh hiến tiếp tục sống ơn gọi của mình cách tích cực, làm chứng cho sự hiện diện gần gũi của Giáo hội với con người ngày nay.

Mở đầu sứ điệp, Ðức Thánh Cha nhắc lại cách đây 50 năm, năm 1970 Bộ Phụng tự đã cho công bố một Nghi thức Thánh hiến mới dành cho các trinh nữ và được Ðức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn. Như thế, năm nay là dịp để Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến có những hoạt động để tạ ơn Chúa và mừng biến cố trọng đại này. Nhưng do đại dịch, mọi sự kiện đều bị hoãn lại. Tuy nhiên, Ðức Thánh Cha muốn cùng với các phụ nữ thánh hiến dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho Giáo hội qua Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến này.

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha xác định hình thức thánh hiến của Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến đã được quy định trong Bộ Giáo luật, ở điều 604 và trong Huấn thị đầu tiên về Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến của Bộ các Dòng tu, được Ðức Thánh Cha phê chuẩn năm 2018 với tựa đề "Ecclesia Sponsae Imago - Hình ảnh Giáo Hội Hôn Thê của Chúa Kitô".

Hồng ân Thánh Thần

Ðức Thánh Cha viết: "Ơn gọi của chị em cho thấy sự phong phú của hồng ân Thánh Thần, Ðấng làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Ðồng thời đây là một dấu hiệu của niềm hy vọng: lòng trung thành của Chúa Cha vẫn tiếp tục hiện diện trong ngày hôm nay qua việc đặt vào tâm hồn của một số phụ nữ ước muốn thánh hiến cho Thiên Chúa đời sống khiết tịnh trong chính môi trường xã hội, văn hóa, một hình thức sống xa xưa từ một Giáo hội địa phương, kết hợp với đời sống hiện đại ngày nay".

Ngôi sao dẫn lối cho thế giới

Ở số ba của sứ điệp, Ðức Thánh Cha khuyên Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến "đừng dập tắt tính ngôn sứ ơn gọi của chị em. Chị em được kêu gọi không phải do công trạng, nhưng do lòng thương xót của Thiên Chúa, để làm cho khuôn mặt của Giáo hội được tỏa sáng trong sự hiện diện của chị em, hiền thê của Ðức Kitô. Với lối sống này, chị em có thể là những ngôi sao dẫn lối cho thế giới. Thật vậy, đời sống của chị em sẽ tỏ cho mọi người thấy chiều kích cánh chung làm sinh động toàn thể công trình sáng tạo, thúc đẩy tất cả lịch sử và đáp lại lời mời gọi của Ðấng Phục Sinh".

Ơn gọi thánh hiến nhưng sống giữa đời

Ðề cập đến ơn gọi thánh hiến nhưng sống giữa đời của Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến, Ðức Thánh Cha nói: "Ơn gọi của chị em làm chứng cho một lối sống của Tin Mừng. Với sự gần gũi cụ thể với những người nam nữ của ngày hôm nay, sự thánh hiến của chị em giúp Giáo hội yêu thương người nghèo. Là những phụ nữ của lòng thương xót, chị em tin vào sức mạnh của cuộc cách mạng của sự dịu dàng và trìu mến. Ðại dịch dạy chúng ta rằng đã đến lúc xóa bỏ bất bình đẳng, hàn gắn sự bất công, điều đang làm hao mòn sức khỏe của toàn thể nhân loại. Ðừng để cho những gì đang xảy ra trên thế giới làm cho chị em phải chạy trốn khỏi những nỗi đau của người khác. Hãy kiên trì trong việc loan Tin Mừng".

Ðời sống cầu nguyện

Ðức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện của hình thức thánh hiến này. Theo Ðức Thánh Cha, cầu nguyện thánh hiến là một dấu hiệu của tình yêu với Ðức Kitô cho Giáo hội. Tình mến của các phụ nữ thánh hiến dệt nên các tương quan xác thực, giúp các khu phố nơi họ hiện diện trở nên sinh động hơn.

Ðức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng việc ban phép lành cho Ðoàn Trinh nữ Thánh hiến và mời gọi các chị luôn là những phụ nữ của niềm vui theo mẫu gương của Ðức Maria Nazareth, phụ nữ của Lời Xin Vâng, mẹ của Tin Mừng sống động. (CSR_4205_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page