Mở lại các lễ nghi tôn giáo

tại Thụy Sĩ sớm hơn 10 ngày

 

Mở lại các lễ nghi tôn giáo tại Thụy Sĩ sớm hơn 10 ngày.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bern (RVA News 22-05-2020) - Hôm 20 tháng 5 năm 2020, chính phủ liên bang Thụy Sĩ đã cho phép các cộng đồng tôn giáo tại nước này mở lại các lễ nghi tôn giáo có dân tham dự, từ ngày 28 tháng 5 năm 2020 thay vì phải đợi đến ngày 08 tháng 6 năm 2020 như dự định trước đây, nhưng với điều kiện mỗi tôn giáo phải đề ra kế hoạch bảo vệ chống coronavirus.

Ngoài ra, Bộ y tế liên bang Thụy Sĩ cũng soạn một mẫu kế hoạch bảo vệ theo chiều hướng này.

Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ bày tỏ vui mừng vì tin được mở lại các buổi lễ sớm hơn mười ngày và chờ xem chi tiết kế hoạch và những điều kiện liên hệ của chính phủ.

Các lễ nghi tôn giáo tại Thụy Sĩ bị ngưng từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 và ngày 19 tháng 5 năm 2020, các đại diện của hội đồng các tôn giáo tại nước này đã gặp bộ trưởng y tế liên bang, ông Alain Berset để nhấn mạnh tầm quan trọng của các buổi lễ tôn giáo và kêu gọi chính phủ mau lẹ thu hồi các biện pháp cấm tụ tập tham dự các buổi lễ.

Trước đó, trong thư đề ngày 12 tháng 5 năm 2020 gửi hội đồng chính phủ liên bang, Ðức cha Felix Gmur, Giám mục giáo phận Basel, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã thỉnh cầu chính phủ cho mở lại các buổi lễ tôn giáo từ ngày 21 tháng 5 năm 2020, lễ Chúa Thăng Thiên, hoặc trễ nhất là Lễ Hiện Xuống, 31 tháng 5 năm 2020. Ðức cha viết: điều này có thể thực hiện được vì "Các qui luật bảo vệ được thích ứng với những cuộc tập họp lớn và áp dụng được; các qui luật về sự giãn cách và vệ sinh sẽ được áp dụng".

(cath.ch 20-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page