Kitô hữu Thánh địa đang gặp rất nhiều khó khăn

vì thiếu vắng tín hữu hành hương

 

Kitô hữu Thánh địa đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu vắng tín hữu hành hương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 20-05-2020) - Các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa đang gặp rất nhiều khó khăn vì tình trạng bị phong tỏa và vắng bóng các tín hữu hành hương từ vài tháng nay do đại dịch Covid-19.

Rất nhiều tín hữu Kitô tại địa phương sống nhờ kỹ nghệ du lịch: họ làm nghề chế tạo các đồ thủ công, các vật kỷ niệm, nhà hàng hoặc khách sạn. Nay các công việc này bị ngưng lại, đe dọa kinh tế của nhiều gia đình tín hữu.

Ðây cũng là tình trạng của các tổ chức của Giáo hội tại Thánh địa, không có số thu nhập từ các tin hữu hành hương, nên không có phương tiện tài trợ nhiều hoạt động bác ái và mục vụ.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, hôm 19 tháng 5 năm 2020, cha Stéphane Milovitch, đặc trách về nhân sự và gia sản văn hóa của dòng Phanxicô tại Thánh địa, cho biết hiện nay các tổ chức của dòng tại đây có khoảng 1,100 nhân viên, trong đó 60% làm việc tại các trường học, 10% làm việc trong trung tâm "Casa Nova", đón tiếp các tín hữu hành hương. Các cơ sở này hiện bị đóng cửa. Ngoài ra, có 10% nhân viên làm việc trong các nhà dưỡng lão, nhất là tại Nazareth. Các nhà này vẫn hoạt động nhưng cần tìm tài chánh để trả lương nhân viên.

Theo cha Milovitch, các hoạt động đón tiếp khách hành hương sẽ hoạt động từ từ trở lại vào tháng 10 năm 2020, nhưng các cuộc hành hương không thể trở nên đều đặn trước lễ Giáng sinh.

Hằng năm, cuộc lạc quyên trong Giáo hội Công giáo để giúp Thánh địa vẫn diễn ra vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nhưng năm 2020, cuộc lạc quyên được dời đến Chúa nhật 14 tháng 9 năm 2020, lễ Suy tôn Thánh giá. Cha Milotvich nói: "Tôi không biết điều gì sẽ diễn ra nếu các buổi lễ phụng vụ hoặc các nhà thờ còn bị đóng cửa. Dầu sao các đền thánh là những nơi miễn phí, không phải trả tiền vào cửa. Trong thực tế, các nơi này sống nhờ lòng hảo tâm của các tín hữu".

(Vatican News 19-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page