Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick

tố giác sự ích kỷ của nhiều nước giàu

 

Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick tố giác sự ích kỷ của nhiều nước giàu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bamberg (RVA News 20-05-2020) - Ðức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ, phê bình sự ích kỷ tại nhiều nước giàu.

Trong bài giảng thánh lễ Chúa nhật 17 tháng 5 năm 2020, tại nhà thờ chính tòa Bamberg, miền nam Ðức, Ðức Tổng giám mục Ludwig Schick nhận định rằng đại dịch Covid-19 hiện nay cho thấy các cuộc khủng hoảng là một phần đất màu mỡ cho sự thiện cũng như sự ác nơi con người.

Trong bối cảnh này, Ðức Tổng giám mục tố giác sự thiếu liên đới trong chính sách quốc tế và sự ích kỷ của các nước giàu, và các nước đang trên đường phát triển bị thương tổn nhiều nhất. Ngài nói: "Sự phong tỏa vì dịch có nghĩa là không có lương thực, không có hạt giống, hoặc các phẩm vật cứu trợ khác được chuyển tới cho người nghèo. Vì thế, nạn đói gia tăng tại nhiều nơi trên thế giới".

Ðức Tổng giám mục giáo phận Bamberg cũng tố giác rằng cả các thuốc men được tích trữ tại các nước giàu và người nghèo không có được, các dự án trợ giúp phát triển từ các nước giàu cũng bị ngưng lại. Vì thế, số người bị các bệnh như sốt rét ngã nước, thương hàn và dịch tả cũng gia tăng. Tất cả những điều đó tác động kinh khủng trên tình trạng của dân nghèo".

(KNA 17-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page