Tòa án hành chánh tối cao của Pháp

bác lệnh cấm của chính phủ Pháp

 

Tòa án hành chánh tối cao của Pháp bác lệnh cấm của chính phủ Pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 20-05-2020) - Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2020, tòa án hành chánh tối cao (Conseil d'Etat) của Pháp phán quyết rằng lệnh của chính phủ Pháp cấm cử hành các nghi lễ tôn giáo trong các nơi thờ phượng là một "sự vi phạm trầm trọng và tỏ tường là bất hợp pháp" đối với tự do phụng tự, và tòa truyền chính phủ Pháp, trong vòng tám ngày, phải thu hồi lệnh cấm toàn diện và tuyệt đối các buổi cử hành trong các nơi thờ phượng".

Cụ thể là tòa truyền cho thủ tướng Pháp phải đề ra các biện pháp mới, tương ứng với những rủi ro về y tế có thể xảy ra, nhưng phải cho mở lại các buổi phụng tự trong khuôn khổ cuộc giải tỏa giới nghiêm hiện nay, tuy vẫn tôn trọng sự bảo vệ sức khỏe công cộng.

Tòa án hành chánh tối cao nêu ra hai lý do đưa tới phán quyết trên đây: trước tiên, tự do phụng tự là một quyền căn bản, bao gồm quyền tham dự tập thể vào các lễ nghi trong các nơi thờ phượng. Lý do thứ hai là "các biện pháp ít ngặt nghèo hơn việc cấm tất cả các cuộc tụ họp, trong thực tế là điều có thể, tại các nơi thờ phượng, tuy vẫn bảo tồn an ninh y tế, nhờ sự chấp nhận việc tập hợp dưới 10 người trong các nơi mở cho công chúng, như sắc luật ngày 11 tháng 5 năm 2020, về việc gỡ bỏ giới nghiêm".

Và các thẩm phán hành chánh tối cao kết luận rằng: "Sự cấm toàn diện và tuyệt đối có tính chất thiếu tương ứng đối với mục tiêu và vì thế, đó là một vi phạm trầm trọng và tỏ tường là bất hợp pháp đối với quyền tự do phụng tự".

Trong thời gian qua, nhiều người trong giới Công giáo Pháp đã tỏ ra bất mãn vì lệnh phong tỏa cấm các lễ nghi tôn giáo, và trước sức ép này, thủ tướng Pháp đã nới lỏng cho phép cử hành các buổi lễ tôn giáo vào ngày 31 tháng 5 năm 2020, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thay vì phải đợi đến mùng 2 tháng 6 năm 2020. Do thái giáo cũng được như vậy để mừng lễ Ngũ Tuần, Chavouot, nhưng Hồi giáo thì không được như vậy.

(Le Figaro 19-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page