130 ngàn Euro

giúp bảo vệ Công giáo Burkina Faso

 

130 ngàn Euro giúp bảo vệ Công giáo Burkina Faso.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Burkina Faso (RVA News 19-05-2020) - Tổ chức bác ái Công giáo "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" đã dành 130,000 Euro để hỗ trợ các tín hữu Công giáo tại nước Burkina Faso, bên Phi châu, từ 5 năm nay bị những thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa.

Ngân khoản vừa nói được dành để tài trợ tám dự án của Giáo hội địa phương, trong đó có 100,000 Euro góp phần đào tạo 83 linh mục tương lai tại bốn giáo phận bản xứ, và mười nữ tu thuộc giáo phận Dori, cùng với một sáng kiến trợ giúp nhiều người tản cư nội địa từ các vùng bị quân Hồi giáo cực đoan đe dọa.

30,000 Euro khác để tài trợ một dự án nâng đỡ 18 giáo lý viên và gia đình họ tị nạn trong giáo phận Dori, thủ phủ tỉnh Yahgha ở miền bắc Burkina Faso. Tại vùng này, đã có 30 giáo dân bị thiệt mạng trong hai cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo hồi tháng Hai năm nay.

Ðức cha Laurent Dabiré, Giám mục giáo phận Dori, đã xin tài trợ trên đây cho các giáo lý viên và người di tản, vì giáo phận của ngài không có khả năng nâng đỡ các tín hữu này về lâu về dài.

Từ nhiều năm nay, Burkina Faso phải chịu các cuộc tấn công khủng bố của các nhóm thánh chiến Hồi giáo, trong đó giáo phận Dori bị đe dọa nhiều nhất vì thuộc vùng có đa số dân là người Hồi giáo. Các tín hữu Kitô gồm Công giáo và Tin lành chỉ chiếm 2% dân số tại vùng này. Trong bối cảnh đó, các giáo lý viên giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Họ hoạt động tại những vùng các linh mục không thể lui tới được và thường bị các tên khủng bố đặc biệt "chiếu cố".

(Vatican News 16-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page