Lễ thánh nữ Faustina

được vào lịch chung của Giáo hội

 

Lễ thánh nữ Faustina được vào lịch chung của Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-05-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã truyền ghi vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Roma, lễ thánh nữ Faustina Kowalska với bậc lễ nhớ tùy ý, vào ngày 05 tháng 10 hằng năm.

Trong sắc lệnh công bố hôm 18 tháng 5 năm 2020, Bộ Phụng tự và kỷ luật, sau khi gợi lại tiểu sử thánh nữ Faustina Kowalska (1905-1938), người Ba Lan đã được mạc khải của Chúa Giêsu về lòng thương xót của Ngài, và đã khởi xướng phong trào sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh nữ được thánh Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh trong Năm Thánh 2000 và mau lẹ được biết đến ở mọi nơi trong Dân Chúa, cổ võ sự khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa.

"Vì thế, Ðức Thánh cha Phanxicô, chấp nhận những lời thỉnh cầu và mong ước của các mục tử, các tu sĩ nam nữ cũng như các hội đoàn giáo dân, và sau khi cứu xét ảnh hưởng của linh đạo thánh nữ Faustina ở các nơi trên thế giới, đã truyền ghi tên thánh nữ Maria Faustina Kowalska vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Roma, và lễ nhớ tùy ý kính thánh nữ được tất cả mọi người cử hành vào ngày 05 tháng 10.

Lễ nhớ này phải được ghi vào tất cả các lịch và sách phụng vụ để cử hành thánh lễ và phụng vụ các giờ kinh, theo văn bản phụng vụ kèm theo sắc lệnh này. Các văn bản này phải được dịch, chấp thuận và sau khi được Bộ Phụng tự phê chuẩn, sẽ được các Hội đồng Giám mục công bố."

Sắc lệnh mang chữ ký ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ðức Hồng y Tổng trưởng Robert Sarah và vị Tổng thư ký là Ðức Tổng giám mục Arthur Roche.

(Sala Stampa 18-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page