Chuẩn bị mở lại thánh lễ

tại bốn đền thờ chính ở Roma

 

Chuẩn bị mở lại thánh lễ tại bốn đền thờ chính ở Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-05-2020) - Bốn đền thờ chính tại Roma, cũng gọi là các Ðại Vương cung thánh đường Giáo hoàng, đang chuẩn bị mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự.

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2020, các đại diện của bốn đền thờ này đã tham dự cuộc họp, do Phủ Quốc vụ khanh triệu tập để cứu xét các khía cạnh mới trong giai đoạn hai của tiến trình ra khỏi đại dịch Covid-19, hầu mở lại các lễ nghi phụng vụ có sự tham dự của các tín hữu.

Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết: "Trong cuộc họp, các tham dự viên đã đồng ý về sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp thích hợp nhất để bảo đảm an toàn cho các tín hữu và nên đo thân nhiệt của các tham dự viên bằng máy quét nhiệt độ, ít là trong những buổi lễ trọng".

Bốn đền thờ trực tiếp thuộc Ðức Giáo hoàng ở Roma, là Ðền thờ thánh Gioan Laterano, cũng là Nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, Ðền thờ thánh Phêrô, Ðền thờ thánh Phaolô ngoại thành, Ðền thờ Ðức Bà Cả. Mỗi đền thờ có một vị hồng y làm giám quản.

Hôm 13 tháng 5 năm 2020, Bộ Nội Vụ Italia đã qui định các thánh đường tại nước này được phép đón nhận tối đa 200 tín hữu vào dự lễ, và nếu cử hành ngoài trời thì tối đa được 1,000 người.

Bốn đền thờ Giáo hoàng thuộc lãnh thổ quốc gia thành Vatican không buộc phải theo luật Italia.

(KNA 15-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page