Argentina mở lại các thánh đường

 

Argentina mở lại các thánh đường.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Buonos Aires (RVA News 16-05-2020) - Tại Argentina, từ ngày 12 tháng 5 năm 2020, các thánh đường và nơi thờ phượng đã được mở cửa cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng, nhưng không có các buổi lễ công cộng. Ðiều kiện là phải giữ các biện pháp vệ sinh để phòng chống coronavirus.

Marcelo De Benedectis, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mendoza, đã tuyên bố như trên với Ðài Canal 9. Tại miền này, các vị hữu trách của mỗi nhà thờ hoặc nơi thờ phượng sẽ ấn định giờ mở cửa thánh đường cho các tín hữu đến cầu nguyện.

(KNA 13-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page