Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ

kêu gọi chính phủ cho mở lại thánh lễ

 

Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ kêu gọi chính phủ cho mở lại thánh lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Basel (RVA News 14-05-2020) - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, Ðức cha Felix Gmuer, Giám mục giáo phận Basel, đã gửi thư đến chính phủ Liên bang, ngày 12 tháng 5 năm 2020 để kêu gọi cho mở lại các buổi lễ công cộng, trễ nhất là vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 31 tháng 5 năm 2020.

Cho đến nay, chính phủ Thụy Sĩ ấn định ngày mở lại các buổi lễ công cộng là 08 tháng 6 năm 2020.

Trong thư, Ðức cha Chủ tịch Felix Gmuer viết: "Từ ngày 11 tháng 5 vừa qua, nhiều hoạt động đã được mở lại, nhưng các buổi lễ tôn giáo vẫn còn bị cấm. Ðó là điều không thể chấp nhận được. Ðối với hàng trăm ngàn tín hữu, các buổi lễ hằng tuần là một nhu cầu thiết yếu. Họ cần có một viễn tượng cho cuộc sống". Vì thế, Ðức cha đề nghị chính phủ cho mở lại các buổi lễ có giáo dân tham dự, kể từ lễ Chúa Thăng Thiên, 21 tháng 5 sắp tới, hoặc trễ nhất là 31 tháng 5."

Ðức cha Gmuer nhấn mạnh rằng các biện pháp ấy có thể thực hiện được, vì "các qui luật bảo vệ cho các dịp lễ ấy được thích ứng với các biến cố lớn...; các qui luật về sự giữ khoảng cách và vệ sinh sẽ được áp dụng".

Trong thư, Ðức cha Gmuer nói thêm rằng các lễ tôn giáo của các tín hữu Do thái và Hồi giáo, tức là lễ Ngũ Tuần Shavouot và lễ Aid al-Fitr, kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, cũng diễn ra cùng thời kỳ ấy.

(cath.ch 12-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page