Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức sẽ được mở lại

từ ngày 16 tháng 5 năm 2020

 

Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức sẽ được mở lại từ ngày 16 tháng 5 năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 14-05-2020) - Ban Giám đốc Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, tại Pháp cho biết Ðền thánh sẽ được mở lại một phần, kể từ 2 giờ chiều, thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020, cho các tín hữu đến từ những vùng lân cận trong nước Pháp, đến hành hương với tư cách cá nhân.

Tuy nhiên, các tín hữu không được trực tiếp đến hang đá Ðức Mẹ hiện ra, nhưng có các nữ tu hướng dẫn từng nhóm 10 người, theo lộ trình định sẵn, đến Hang đá và mỗi người phải mang khẩu trang. Các linh mục tuyên úy tiếp tục bảo đảm kinh nguyện liên tục tại Hang đá Ðức Mẹ và ban bí tích hòa giải tại nhà thờ thánh nữ Bernadette, tôn trọng sự giãn cách giữa mỗi người.

Ðền thánh Ðức Mẹ được mở mỗi buổi chiều, từ 2 đến 6 giờ, nhưng không có các buổi cử hành thánh lễ với giáo dân tham dự. Hồ tắm nước suối Lộ Ðức tiếp tục bị đóng.

Trong thông cáo, Ðức ông Olivier Ribedeau Dumas, Giám đốc Ðền thánh gọi đây là "một dấu hiệu hy vọng lớn. Tôi rất vui mừng về điều này, và nhân tiện đây, tôi muốn kêu gọi mọi người hãy giúp Ðền thánh trỗi dậy".

Ban Giám đốc Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức cho biết năm 2020, Trung Tâm Thánh Mẫu này dự kiến sẽ bị thiếu hụt tám triệu Euro, một sự thiếu hụt ở mức lịch sử.

Ðền thánh Lộ Ðức đã bị đóng cửa vì đại dịch, kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2020, và đây là vụ đóng cửa lâu dài nhất trong lịch sử Trung Tâm Thánh Mẫu. Các cuộc hành hương có tổ chức đều bị hủy bỏ, và nếu không có tín hữu hành hương, với sự đóng góp của họ thì Ðền thánh này không thể sống nổi".

(Tổng hợp 13-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page