Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu

mọi tôn giáo cùng cầu nguyện trong đại dịch

 

Ðức Thánh cha mời gọi các tín hữu mọi tôn giáo cùng cầu nguyện trong đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 14-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 14 tháng 5 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu Công giáo, cùng với các anh chị em khác cầu nguyện cho nhân loại được giải thoát khỏi đại dịch.

Trong lời mở đầu thánh lễ, ngài nói: "Hôm nay, Ủy ban cấp cao về Tình Huynh đệ nhân loại đề nghị ngày cầu nguyện, ăn chay, để xin Chúa tỏ lòng thương xót và từ nhân trong thời điểm đại dịch thê thảm này. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Thánh Phanxicô Assisi đã nói: "Tất cả đều là anh chị em". Và vì thế, những người nam nữ thuộc mọi tôn giáo, ngày hôm nay, hiệp với chúng ta trong việc cầu nguyện và ăn chay, để xin ơn chữa lành khỏi đại dịch này."

Bài giảng

Trong bài giảng lễ kính thánh Matthia tông đồ, Ðức Thánh cha đã diễn giải đoạn sách ngôn sứ Giona mời gọi dân thành Ninive hãy hoán cải để thành khỏi bị tàn phá. Ninive đã hoán cải và thành được cứu thoát khỏi đại dịch, có lẽ là đại dịch luân lý.

Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay tất cả các anh chị em chúng ta, thuộc mọi tôn giáo, cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt. Chúng ta được liên kết trong tình huynh đệ, nối kết chúng ta trong thời điểm đau khổ này. Chúng ta không ngờ có đại dịch này và bao nhiêu người đã chết, chết cô độc, không thể làm gì. Chúng ta hãy nghĩ đến người đau khổ, những hậu quả kinh tế xảy ra sau đó. Tất cả chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa. Có lẽ có người sẽ nói đây là một sự tương đối hóa tôn giáo, nhưng không phải vậy. Mỗi người cầu nguyện với Thiên Chúa, như họ có thể. Chúng ta liên kết với nhau vì chúng ta là anh chị em với nhau, khi chúng ta cầu nguyện theo văn hóa và tôn giáo của mình, khi xin Chúa tha thứ các tội lỗi của chúng ta, xin Ngài chặn đứng đại dịch này. Hôm nay là một ngày huynh đệ, là ngày thống hối và cầu nguyện."

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Ðại dịch xảy đến như lụt đại hồng thủy. Nhưng cũng có nhiều đại dịch khác mà chúng ta không nhận ra, chúng ta ngoảnh mặt đi nơi khác, chúng ta dửng dưng đối với những thảm trạng khác. Trong bốn tháng đầu năm nay, đã có gần 4 triệu người đói: đại dịch đói kém. Chúng ta cũng phải nghĩ đến các đại dịch khác: chiến tranh và đói kém... Ðiều quan trọng là hôm nay chúng ta cùng nhau cầu nguyện, mỗi người theo truyền thống của mình. Hôm nay là ngày cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Khi Chúa nhìn thấy dân thành Ninive hoán cải, Ngài đã ngưng đại dịch."

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Chúng ta hãy cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và thương xót chúng ta".

(Vatican News 14-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page