Sáu linh mục dòng Tên chết vì coronavirus

trong nhà dưỡng lão tại Philadelphia

 

Sáu linh mục dòng Tên chết vì coronavirus trong nhà dưỡng lão tại Philadelphia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Philadelphia (RVA News 14-05-2020) - Theo hãng tin Công giáo CNA, ở Mỹ, truyền đi ngày 11 tháng 5 năm 2020, sáu linh mục dòng Tên về hưu đã bị thiệt mạng vì coronavirus, tại nhà hưu dưỡng của dòng ở thành phố Philadelphia, trong tháng Tư năm 2020.

Các linh mục vừa nói thuộc vào số 18 người sống tại nhà hưu Manresa Hall, thuộc tu viện Loyola của các cha dòng Tên ở Ðại học thánh Giuse. Các vị bị xét nghiệm ngày 17 tháng 4 năm 2020, sau khi cha Richard Dimler 88 tuổi qua đời, và tất cả đều bị dương tính.

Trong thời gian sau đó, có năm linh mục khác qua đời tại các nhà thương ở địa phương, trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 28 tháng 4 năm 2020. Các vị ở độ tuổi từ 77 đến 93.

Nhà hưu của các cha dòng Tên đã tạm thời bị di tản và được mở lại sau đó, từ ngày 25 tháng 4 năm 2020. Tất cả các linh mục tu sĩ dòng Tên hưu dưỡng tại nhà này, được coi là "ở trong tình trạng ổn định".

(CNA 11-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page