Chỉ có khoảng 50 phần trăm nhà trọ

các dòng tu ở Italia có thể mở cửa lại

 

Chỉ có khoảng 50 phần trăm nhà trọ các dòng tu ở Italia có thể mở cửa lại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 14-05-2020) - Trong số gần 4,000 nhà trọ thuộc các dòng tu và giáo phận ở Italia, chỉ có khoảng một nửa có khả năng mở cửa lại để đón tiếp khách trọ trong mùa hè tới đây vì đại dịch Covid-19.

Trên đây là kết quả cuộc thăm dò được thực hiện nơi các nhà trọ tôn giáo này, từ ngày 09 đến 11 tháng 5 năm 2020.

Truyền thống ngàn đời của các tu viện, đan viện, dòng tu, học viện và các tổ chức Công giáo khác ở Italia, đang bị thử thách nặng nề vì dịch coronavirus kể từ cuối tháng Hai năm nay. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2020, các sinh hoạt xã hội và tôn giáo được mở lại tại Italia.

Theo cuộc thăm dò, có khoảng 100 nhà trọ cho biết sẽ đóng cửa luôn, trong khi một phần ba các nhà trọ khác chờ đợi tình thế biến chuyển ra sao để quyết định điều phải làm.

Cho dù một nửa số nhà trọ tôn giáo ở Italia sẽ mở cửa lại để đón khách, nhưng những khó khăn tài chánh của họ vẫn ở mức độ cao. Khi giữ nguyên số nhân viên và không tăng giá, hoặc hạ giá để khuyến mãi, phí tổn lau dọn các phòng ốc, và nhất là sự đóng cửa trong những tháng qua, số tiền thất thu mỗi ngày được ước lượng vào khoảng năm triệu Euro. Tình trạng này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bác ái của các nhà dòng, các giáo xứ và giáo phận ở Italia và ở thế giới thứ ba.

(Vatican News 12-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page