Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức

sẽ mở lại một phần

 

Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức sẽ mở lại một phần.

Hồng Thủy

Lourdes (Vatican News 14-05-2020) - Ðền thánh Ðức Mẹ Lộ Ðức, điểm hành hương của hàng triệu người mỗi năm, sẽ mở cửa lại vào thứ Bảy 16 tháng 05 năm 2020, nhưng chỉ "cho các tín hữu hành hương đơn lẻ trong vùng".

Phòng Báo chí của đền thánh cho biết là các du khách sẽ không thể trực tiếp viếng thăm hang đá, nơi Ðức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ Bernadette vào năm 1858. Do đại dịch virus corona, đền thánh đã bị đóng từ ngày 17 tháng 03 năm 2020; đây là lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử của đền thánh.

Ðức ông Olivier Ribadeau Dumas, giám đốc đền thánh, nói trong một thông cáo: "Việc mở cửa lại vào thứ Bảy 16 tháng 05 năm 2020 là một tín hiệu hy vọng. Tôi rất vui mừng và nhân cơ hội này tôi muốn đưa ra lời kêu gọi: anh chị em hãy giúp đền thánh hồi phục."

Ðền thánh đã cho biết họ dự kiến sẽ thâm hụt 8 triệu euro, một con số "thâm hụt lịch sử". Kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, "mỗi ngày nhiều cuộc hành hương đã được lên kế hoạch phải hủy bỏ và đền thánh thấy trước một mùa hành hương gần như là con số không, không có sự hiện diện của những người hành hương. Nguồn thu của đền thánh lệ thuộc chặt chẽ vào sự lui tới của khách hành hương bằng sự dâng cúng đóng góp của họ." (Cath.ch 13/05/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page