Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các học sinh

và giáo chức trong thời đại dịch

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các học sinh và giáo chức trong thời đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cầu nguyện cho các học sinh và giáo chức trong thời đại dịch. Và trong bài giảng, ngài nhắc nhở rằng đời sống chỉ thực sự là Kitô nếu chúng ta sống thân mật với Chúa Giêsu.

Trong lời mở đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các học sinh và giáo chức, đang tìm những phương thức mới để tiến bước trong việc học hành và giảng huấn. Xin Chúa giúp đỡ họ trong hành trình này, ban cho họ can đảm và sự thành công tốt đẹp".

Bài giảng

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 15,1-8), trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy là cây nho thực, và Cha Thầy là người trồng nho. Ngành nào ở trong Thầy mà không mang lại hoa trái, thì Người tỉa đi và ngành nào mang lại hoa trái, thì Người vun xới để sinh thêm nhiều hoa trái... Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì họ sinh nhiều hoa trái, vì nếu không có Thầy, thì các con sẽ không làm gì được".

Ðức Thánh cha giải thích rằng "đời sống Kitô là 'ở lại' trong Chúa Giêsu. Chúa dùng hình ảnh cây nho. "Việc ở lại này không phải là một sự ở lại thụ động, ngủ quên trong Chúa, nhưng là một sự ở lại tích cực và hỗ tương. Cả Chúa cũng ở lại trong chúng ta. Ðó là một mầu nhiệm sự sống, một mầu nhiệm rất đẹp. Các ngành nho không có sự sống thì không thể làm gì, vì các ngành cần có nhựa sống để tăng trưởng và mang lại hoa trái, cả cây nho cũng cần có các ngành; đó là một nhu cầu hỗ tương để mang lại hoa trái. Ðó là đời sống Kitô. Ðúng vậy, đó là sự tuân giữ các giới răn, sống các mối phúc thật và thực hiện những công việc bác ái, nhưng hơn nữa, đó là một sự "ở lại" hỗ tương. Chúng ta không có Chúa Giêsu thì không thể làm gì được. Và dường như nếu không có chúng ta - tôi xin phép nói điều này - Chúa Giêsu cũng không thể làm gì. Ðó là một sự thân mật phong phú. Nhu cầu của cây nho là có hoa trái. Nhu cầu của Chúa Giêsu là chứng tá của chúng ta: sự cần thiết của Chúa Giêsu là chúng ta làm chứng về tình thương của Chúa, vì Tin mừng tăng trưởng nhờ chứng tá. Ðó là mầu nhiệm ở lại trong nhau. Chúng ta nên nghĩ đến điều này: chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở lại trong chúng ta. Chúng ta ở lại trong Chúa để được ơn cứu độ, sự nhưng không, và Chúa ở lại trong chúng ta để ban cho chúng ta sức mạnh làm chứng tá nhờ đó, Giáo hội tăng trưởng. Ðó là một tương quan thân mật, thần bí, khôn tả: không những đối với các nhà thần bí, nhưng đối với tất cả chúng ta nữa: "Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh và con sẽ làm tất cả những gì Chúa dạy con". Một cuộc đối thoại thân mật.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: Xin Chúa giúp chúng ta hiểu và cảm thấy sự thần bí về việc ở lại như vậy.

(Vatican News 13-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page