Ðức Thánh cha sẽ ngưng thánh lễ trực tuyến

sau ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Ðức Thánh cha sẽ ngưng thánh lễ trực tuyến sau ngày 18 tháng 5 năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-05-2020) - Sau thánh lễ trực tuyến, lúc 7 giờ sáng ngày 18 tháng 5 năm 2020, cạnh mộ thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, trong đền thờ thánh Phêrô, Ðức Thánh cha sẽ ngưng các thánh lễ trực tuyến mỗi ngày.

Lý do vì tại Italia và nhiều nước khác, các thánh lễ có giáo dân đã và đang dần dần được mở lại.

Như vậy trong thời gian qua, trong vòng gần hai tháng 10 ngày, tức là từ ngày 09 tháng 3 năm 2020, Ðức Thánh cha đã cử hành các thánh lễ trực tuyến lúc 7 giờ sáng, tại nhà nguyện thánh Marta, vì tình trạng phong tỏa tại nhiều nơi trên thế giới, các thánh lễ được cử hành không có giáo dân vì tình trạng đại dịch Covid-19.

Hôm 12 tháng 5 năm 2020, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni thông báo việc ngưng thánh lễ trực tuyến của Ðức Thánh cha, sau ngày 18 tháng 5 năm 2020. Các thánh lễ này mỗi ngày được khoảng một triệu rưỡi tín hữu tham dự, qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt có 750,000 người qua Ðài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia, đài RAI I của Italia, không kể qua các phương tiện của Media Vatican.

(KNA 13-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page