Ðức Hồng Y De Donatis mời gọi

các linh mục 3 ngày "cầu nguyện và ăn chay"

 

Ðức Hồng Y De Donatis mời gọi các linh mục 3 ngày "cầu nguyện và ăn chay".

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 12-05-2020) - Hiệp nhất với những tâm tình cầu nguyện của Ðức Thánh Cha cho đại dịch, Ðức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản Roma mời gọi các linh mục 3 ngày "cầu nguyện và ăn chay" cho thời điểm khó khăn này.

Trong một lá thư viết cho các linh mục và phó tế, Ðức Hồng Y Angelo De Donatis trích dẫn những lời của Ðức Thánh Cha trong giờ cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 27 tháng 3 năm 2020: "Ðây là thời điểm lựa chọn. Rõ ràng chúng ta không thể quay lại làm những điều chúng ta đã làm trước đây. Chúng ta phải ngồi xuống, trong thinh lặng, lắng nghe Lời Chúa và phân định. Chúng ta, các linh mục bắt đầu làm cho tất cả mọi người, chúng ta hãy làm những gì được vang lên trong chúng ta. Ðó chính là Lời Chúa và cuộc sống của anh em. Ba ngày "cầu nguyện và ăn chay" trước lễ Chúa Thánh Thần."

Ðức Hồng y nhấn mạnh: "Ðây không phải là một chương trình hoạt động nhưng là một suy tư lấy cảm hứng từ Lời Chúa và nhằm mục đích tìm ý nghĩa của những gì chúng ta đang trải qua".

Ðức Hồng y đưa ra những việc làm cụ thể cho 3 ngày "cầu nguyện và ăn chay": "Không dùng một bữa ăn trong những bữa chính; suy niệm Lời Chúa một giờ theo những đoạn Kinh Thánh mà tôi sẽ gửi cho anh em, kèm theo đó là một số câu hỏi. Trong thinh lặng và thanh tịnh, nhưng hiệp thông sâu sắc với nhau, mỗi người hãy lắng nghe Lời Chúa nói. Chúng ta sẽ lắng nghe Chúa Thánh Thần, xin Ngài giúp chúng ta hiểu thời điểm hiện tại và linh hứng cho chúng ta chọn theo ý Chúa. Sau một tuần suy tư, chúng ta có thể chia sẻ với các linh mục khác, trong một nhóm nhỏ".

Ðức Hồng y kết thúc lá thư: "Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhận ra điều gì là chính yếu, vượt qua những cuộc thảo luận hời hợt, phản kháng, bè phái. Tôi tin sự hội tụ đặc biệt sẽ nảy sinh, bởi vì Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo hội Ngài". (Sir. 11/5/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page