Ðức Thánh cha xin Chúa chúc lành

cho các y tá trong thời đại dịch

 

Ðức Thánh cha xin Chúa chúc lành cho các y tá trong thời đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô xin Chúa chúc lành cho các y tá, trong thời đại dịch này, đã nêu gương anh dũng và một số người trong họ đã hy sinh mạng sống trong lúc phục vụ.

Mở đầu thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay là ngày các y tá. Hôm qua, tôi đã gửi một sứ điệp. Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nam nữ y tá, những người nam nữ, các thanh niên thiếu nữ, đã chọn nghề này. Ðây không phải chỉ là một nghề, nhưng còn là một ơn gọi, một sự hiến thân tận tụy. Xin Chúa chúc lành cho họ. Trong thời kỳ đại dịch này, họ đã nêu gương anh dũng và một số người trong họ đã hiến mạng sống."

Bài giảng

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha chú giải bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 14,17-31), trong đó Chúa nói với các môn đệ: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an cho các con... Tâm hồn các con đừng xao xuyến, đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói: "Thầy đi và Thầy sẽ trở lại với các con". Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về cùng Cha, vì Cha cao trọng hơn Thầy. Thầy nói với các con điều đó bây giờ, trước khi xảy ra, để khi xảy ra, các con sẽ tin..."

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Trước khi ra đi, Chúa ban bình an. Ðây không phải là thứ an bình phổ quát, an bình không có chiến tranh mà chúng ta mong muốn, nhưng là an bình nội tâm. Chúa ban an bình này không như bình an của thế gian. Ðó là những an bình khác nhau. Thế gian ban an bình như một vật bạn sở hữu, như một cái gì cô lập bạn với người khác, đó là một thủ đắc của bạn, bạn khép kín trong an bình đó; đó là một an bình cho chính mình, làm cho bạn yên hàn và hạnh phúc, nhưng nó ru ngủ và làm cho bạn bị mê. Nó có phần ích kỷ. Ðó là một thứ an bình tốn kém vì cần phải liên tục thay đổi các phương thế hòa bình; bạn phải luôn tìm được những phương tiện để thủ đắc hòa bình ấy: đó là thứ hòa bình vô bổ và tạm bợ. Trong khi hòa bình của Chúa Giêsu làm cho bạn chuyển động, không tự cô lập, làm cho bạn đến với người khác, đả thông với họ."

Ðức Thánh cha cũng kể rằng một linh mục tốt lành đã viết cho ngài và đề nghị phải nói nhiều hơn về trời cao, và cha ấy có lý. Vì thế, - ngài nói- hôm nay tôi muốn nhấn mạnh điều này: an bình mà Chúa ban cho chúng ta là an bình cho ngày hôm nay và tương lai, là bắt đầu sống trời cao, với sự phong phú của trời cao. Ðó không phải là thuốc mê. An bình của Chúa Giêsu có tính chất chung kết, phong phú và lan tỏa cho người khác, chứ không tự kỷ như thứ an bình của thế gian.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Xin Chúa ban cho chúng ta thứ an bình mang lại hy vọng, kiến tạo cộng đoàn và hướng đến an bình chung cục ở thiên đàng".

(Vatican News 12-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page