Ðức Tổng giám mục Coleridge

tái cử Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia

 

Ðức Tổng giám mục Coleridge tái cử Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brisbane (RVA News 12-05-2020) - Các giám mục Australia đã tái cử Ðức cha Mark Coleridge, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Ðức Tổng giám mục Anthony Fisher, O.P. của giáo phận Sydney, tiếp tục làm Phó Chủ tịch. Hai vị tiếp tục phục vụ với nhiệm kỳ hai năm.

Cuộc bầu cử đã diễn ra hôm 08 tháng 5 năm 2020, trong khóa họp bán niên của Hội đồng Giám mục Australia, từ ngày 07 đến 14 tháng 5 năm 2020, qua hội nghị Video vì đại dịch Covid-19.

Tuyên bố sau khi được tái cử, Ðức Tổng giám mục Mark Coleridge nói: "Trong tư cách là Hội đồng Giám mục, chúng ta đã đối phó với nhiều thách đố lớn trong hai năm qua, kể cả việc chuẩn bị Công đồng toàn quốc Australia và cứu xét vấn đề: Dân Chúa tại nước này có thể cùng nhau tiến bước thế nào trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng vì đại dịch Covid-19 hiện nay".

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch cũng nói rằng: "Việc thi hành các chính sách và qui luật của Giáo hội dành ưu tiên cho sự an toàn của trẻ em và mang lại câu trả lời đúng đắn và cảm thương đối với các nạn nhân cũng như những người đã trải qua những vụ lạm dụng, đã được đặc biệt quan tâm kể từ đại hội hai năm trước đây của Hội đồng Giám mục. Rất nhiều điều đã được thực hiện và các giám mục sẽ tiếp tục cứu xét những bước đường tới đây trong những ngày họp này".

Về phần Ðức Tổng giám mục Anthony Fisher, ngài đề cao tầm quan trọng của việc tiếp tục công việc của Giáo hội và nói rằng: "Khi chúng ta có những sáng kiến trung hạn và dài hạn cần thi hành, thật là điều tốt nếu những người lãnh đạo được sự hỗ trợ của các giám mục có cùng những ý hướng".

(Vatican News 10/5/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page