Ðức Thánh cha cầu nguyện

cho những người bị mất công ăn việc làm

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho những người bị mất công ăn việc làm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020 tại nhà nguyện thánh Marta, ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô đã cầu nguyện cho những người bị mất công ăn việc làm trong thời điểm này. Và trong bài giảng, ngài khẳng định rằng đạo lý không tĩnh, không bất động, nhưng tăng trưởng.

Trong lời dẫn vào thánh lễ, Ðức Thánh cha nhắc đến kỷ niệm 75 năm tìm được xác thánh Timôthêo, ở tầng hầm nhà thờ chính tòa giáo phận Termoli, cách Roma khoảng 210 cây số đường chim bay về hướng đông nam, trong khi tu bổ thánh đường hồi năm 1945. Ngài cũng nghĩ đến những người thất nghiệp. Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, chúng ta hiệp với các tín hữu ở Termoli, trong ngày lễ kỷ niệm tìm thấy di hài thánh Timôthêo. Trong những ngày này, bao nhiêu người bị mất công ăn việc làm; họ không được thu dụng, họ làm việc đen... Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em chúng ta đang thiếu việc làm".

Bài giảng

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha chú giải bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 14,21-26), trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ tuân giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy... Thầy nói với các con những điều ấy trong khi Thầy còn ở với các con. Nhưng Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi sự và nhắc nhớ cho các con những gì Thầy đã dạy các con".

Ðức Thánh cha nhận xét rằng đó là lời hứa về Chúa Thánh Linh, Ðấng sẽ ngự trong chúng ta, Ðấng mà Chúa Cha và Chúa Con sai đến để đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Chúa Thánh Linh dạy chúng ta đi vào mầu nhiệm đức tin, giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm, hiểu đạo lý của Chúa Giêsu và phát huy đức tin của chúng ta không sai lầm, vì đạo lý tăng trưởng trong sự hiểu biết, nhưng luôn theo cùng một chiều hướng, Thánh Linh giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều Chúa nói.

Từ đó, Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Ðạo lý không tĩnh, nhưng tăng trưởng. Chúa Thánh Linh ngăn cản không để đạo lý đứng im, nhưng tăng trưởng trong chúng ta. Ngài phát triển trong chúng ta sự hiểu biết điều Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Thánh Linh nhắc nhớ chúng ta điều mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, như một ký ức thức tỉnh, làm cho chúng ta tỉnh thức trong những việc của Chúa, nhắc nhớ chúng ta về cuộc sống, khi chúng ta đã gặp hoặc bỏ Chúa. Chúa Thánh Linh giúp chúng ta đưa ra những quyết định lớn, nhỏ hằng ngày. Chúa dạy chúng ta mọi sự, làm cho chúng ta nhớ và phân định. Thánh Linh là Hồng Ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: "Thầy sẽ không để các con lẻ loi, Thầy sẽ sai một Ðấng Paraclito, Ðấng Bào Chữa, đến cùng chúng con".

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Xin Chúa giúp chúng ta bảo tồn hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội".

(Vatican News 11-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page