Tài chánh của Vatican suy giảm nặng nề

 

Tài chánh của Vatican suy giảm nặng nề.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-05-2020) - Tình trạng tài chánh của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican bị suy giảm nặng nề và dự kiến mức thiếu hụt sẽ lên tới 175%.

Theo báo "Il Messaggero", Người Sứ Giả, số ra ngày 10 tháng 5 năm 2020 tại Roma, vấn đề này đã được bàn tới trong cuộc họp tuần qua giữa Ðức Thánh cha và các vị lãnh đạo Tòa Thánh. Ðức Thánh cha đã yêu cầu tất cả mọi người hãy dè xẻn, không thu nhận nhân viên mới, loại bỏ những chi phí không cần thiết, không du hành và không tổ chức các hội nghị và tập trung tất cả tiền bạc của các cơ quan nơi APSA, tức là sở quản trị tài sản của Tòa Thánh.

Trong cuộc họp thượng đỉnh này, các vị hữu trách cũng đưa ra những dự báo cho năm 2020 này và "chân trời có những đám mây dầy đặc".

Theo một nghiên cứu do Bộ Kinh tế của Tòa Thánh thực hiện, tình trạng tệ nhất có thể xảy ra cho năm 2020, là các biện pháp hạn chế chi phí không hữu hiệu và số thu nhập của Tòa Thánh sẽ giảm từ 50 đến 80%, khiến cho mức thiếu hụt sẽ lên tới 175%.

Các vị đặc trách tài chánh và kinh tế của Vatican đề nghị Ðức Thánh cha củng cố vai trò của Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh (APSA), là cơ quan có nhiệm vụ trang trải các chi phí của Tòa Thánh, bắt đầu từ việc trả lương cho các nhân viên: củng cố bằng cách tập trung các tiền bạc của các cơ quan Tòa Thánh vào APSA, kể cả số tiền của các bộ đang nằm trong ngân hàng Vatican, cũng được gọi là Viện Giáo Vụ (IOR).

Việc tập trung này sẽ giúp quản lý hữu hiệu hơn các nguồn tài chánh, gia tăng khả năng đầu tư, dễ dàng theo dõi và hạn chế các rủi ro, bảo đảm tôn trọng các nguyên tắc luân lý đạo đức.

Cũng như nhiều quốc gia khác, Tòa Thánh cũng phải chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay, nhưng có điều khác là Tòa Thánh chỉ có thể cậy dựa vào sự dâng cúng và đóng góp hảo tâm của các tín hữu, và một phần nhờ những hoạt động thương mại qua những cuộc đầu tư. Trong những năm gần đây, lợi tức hằng năm của Tòa Thánh vào khoảng 270 triệu Euro, trong khi số chi bình quân lên tới 320 triệu Euro, tức là hụt 50 triệu Euro. 44% số chi dành để trả lương cho khoảng 3,000 nhân viên, thêm vào đó có chi phí cho các tòa sứ thần, việc bảo trì các bất động sản.

Số tiền chi cho các hoạt động bác ái của Tòa Thánh vào khoảng 24 triệu Mỹ kim một năm, con số này không kể ngân khoản bác ái, rút từ số tiền gọi là "Ðồng tiền thánh Phêrô" và các ngân quỹ khác.

(Il Messaggero, il Mattino 10-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page