Ba Lan gửi giúp dụng cụ y tế

đến Tòa Thánh và Italia

 

Ba Lan gửi giúp dụng cụ y tế đến Tòa Thánh và Italia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-05-2020) - Ba Lan gửi giúp Vatican hai xe vận tải chở các dụng cụ y tế chống coronavirus, trong đó có các khẩu trang, thuốc khử trùng và các vật liệu khác để đương đầu với tình trạng cấp thiết vì đại dịch.

Các vật dụng trên đây đã được chở tới Vatican hôm 08 tháng 5 năm 2020. Trong những ngày trước đây, tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda đã điện đàm với Ðức Thánh cha.

Cử chỉ liên đới này cũng được coi là một sự hỗ trợ của chính phủ Ba Lan đối với công việc bác ái của Ðức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Chánh sở từ thiện của Ðức Thánh cha.

Một cử chỉ liên đới tương tự cũng được chính phủ Hungari, trong đó có 45,000 khẩu trang để Vatican phân phát cho các nhân viên trong thời đại dịch này.

(Vatican News 8-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page