Ðức Thánh cha cầu nguyện

cho những người làm việc trong các tổ chức bác ái

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho những người làm việc trong các tổ chức bác ái.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại nhà nguyện thánh Marta ở nội thành Vatican, Ðức Thánh cha Phanxicô cầu xin Chúa chúc lành cho những người đang làm việc trong Hội Chữ Thập Ðỏ và Hội Nửa Vành Trăng Ðỏ, nhân ngày thế giới về hai tổ chức này.

Trong lời dẫn vào thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay là Ngày Thế Giới về Hội Chữ Thập Ðỏ và Nửa Vành Trăng Ðỏ, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang làm việc trong các tổ chức đầy công trạng này, xin Chúa chúc lành cho công việc của họ đang mưu ích rất nhiều."

Bài giảng Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải bài Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 14,1-6), trong đó Chúa Giêsu dặn các môn đệ: "Tâm hồn các con đừng xao động. Hãy tin nơi Thiên Chúa và hãy tin nơi Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ (..). Sau khi thầy đi và sẽ dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại và mang các con theo Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó.

Ðức Thánh cha nói: "Chúa an ủi các môn đệ của Ngài. Chúng ta có bao nhiêu thể thức để an ủi đích thực, hoặc theo hình thức như bao nhiêu điện văn chia buồn. Chúa luôn an ủi trong sự gần gũi, trong sự thật và hy vọng. Ðó là ba nét trong sự an ủi của Chúa. Chúa không dùng những lời trống rỗng, nhưng hiện diện và gần gũi. Tiếp đến là chân thành, Chúa không dùng những lời hình thức, giả dối, nhưng ngài nói sự thật. Sau nữa là hy vọng. Chúa nói: Ðúng vậy, đây là lúc khó khăn, sầu khổ, nhưng tâm hồn các con đừng xao động, hãy tin tưởng nơi Thầy."

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng không dễ để cho mình được Chúa an ủi. Bao nhiêu lần, trong những lúc khó khăn, đen tối, chúng ta giận dữ với Chúa và không để Ngài đến với những lời dịu dàng, hiền từ với chúng ta, với sự thật và hy vọng.

Và Ðức Thánh cha kết luận rằng: "Chúng ta hãy cầu xin ơn học cách để cho Chúa an ủi chúng ta. Sự an ủi của Chúa là chân thật, chứ không đánh lừa, không phải là thuốc mê, nhưng gần gũi, đích thực và mở cho chúng ta những cánh cửa hy vọng".

(Vatican News 8-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page