Ðức Hồng y Sako chào mừng

khúc quanh chính trị tại Irak

 

Ðức Hồng y Sako chào mừng khúc quanh chính trị tại Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Irak (RVA News 08-05-2020) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê tại Irak, chào mừng việc sự kiện quốc hội nước này đã tìm được một thủ tướng mới sau gần sáu tháng bị bế tắc về chính trị.

Ðó là ông Mustafa al-Kadhimi, 53 tuổi, cựu giám đốc cơ quan tình báo và cũng là một ký giả. Trong đêm 06 tháng 5 năm 2020, Quốc hội Irak đã bỏ phiếu tín nhiệm tân thủ tướng al-Kadhimi, cùng với Hội đồng nội các gồm 15 bộ trưởng. Hai ghế bộ trưởng Bộ dầu khí và ngoại giao còn phải được bổ nhiệm. Tuyên bố sau khi được Quốc hội tín nhiệm, thủ tướng al-Kadhimi nói rằng: "Chính phủ mới sẽ ưu tiên theo đuổi an ninh, chủ quyền, sự ổn định và nền thịnh vượng của Irak".

Sau khi vượt qua tình trạng bế tắc chính trị này, Irak phải đương đầu với đại dịch Covid-19: cho đến nay đã có gần 3,000 người bị lây nhiễm virus và 102 người chết.

Ðức Hồng y Sako gọi những sự kiện trên đây là một hy vọng cho Irak. Tuyên bố với Ðài Vatican, hôm 7 tháng 5 năm 2020, Ðức Hồng y nói: "Chúng tôi đang đứng trước một giai đoạn mới của đất nước. Việc thành lập tân chính phủ này là một hy vọng cho tất cả chúng tôi".

Cách đây một tuần, Ðức Hồng y Sako đã lên tiếng kêu gọi một ban hành pháp mới cho đất nước, nổi bật về "sự thanh liêm, lòng yêu nước, không thiên vị và trung thành" nhờ những chính trị gia xa tránh những tham vọng cá nhân hoặc phe phái, trái lại biết thực hiện những cố gắng phục hồi đất nước và đặt mình phục vụ nhân dân. Ðó là một giấc mơ mà chúng tôi hy vọng thành sự thực".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Giáo chủ Công giáo Canđê nhận xét rằng thủ tướng al-Kaghimi là một người lương thiện, không gắn liền với một đảng phái chính trị nào và ngài vẫn luôn có một cuộc đối thoại tốt với ông.

(Vatican News 7-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page