Bức Tường Than Khóc

tại Jerusalem được mở lại

 

Bức Tường Than Khóc tại Jerusalem được mở lại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 08-05-2020) - Bức Tường Than Khóc tại cổ thành Jerusalem đã được mở lại cho các tín hữu đến cầu nguyện, tối đa là 300 người đồng thời.

Quyết định trên đây được chính quyền Israel đề ra hôm 05 tháng 5 năm 2020. Cơ quan quản trị bức tường này cho biết khu vực bức tường được phân thành nhiều khu nhỏ và các tín hữu đến cầu nguyện phải mang khẩu trang, theo qui định của Bộ y tế Israel để tránh lây nhiễm coronavirus. Việc cầu nguyện chung ngoài trời chỉ được phép có sự tham dự tối đa là 19 người. Ðường hầm dọc theo bức tường tiếp tục bị đóng cho đến khi có lệnh mới.

Rabbi Schmuel Rabinowitz đặc trách các nơi thánh nói với tờ "Jerusalem Ðiện Báo" (Jerusalem Post), số ra ngày 05 tháng 5 năm 2020 rằng người Do Thái, từ ít nhất 30 ngày nay không thấy Núi Ðền Thờ, phải xé áo, chiếu theo luật đạo, và phải đọc một kinh đặc biệt".

Bức Tường Than Khóc cũng gọi là tường phía Tây, được người Do Thái coi là nơi thánh thiêng nhất để cầu nguyện, và nay là biểu tượng quốc gia của Israel. Bức tường này dài 57 mét, là thành phần của tường phía Tây dài 497 mét của Núi Ðền Thờ.

(KNA 5-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page