Lần đầu tiên từ hơn 100 năm nay

Fatima không có tín hữu hành hương

 

Lần đầu tiên từ hơn 100 năm nay Fatima không có tín hữu hành hương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fatima (RVA News 07-05-2020) - Lần đầu tiên từ hơn 100 năm nay, vì đại dịch Covid-19, Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima Bồ Ðào Nha không có tín hữu hành hương vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần đầu với ba mục đồng vào ngày 13 tháng 5 năm 1917.

Cha Carlos Cabecinhas, Giám đốc Ðền thánh Fatima, cho biết chỉ từ ngày 30 tháng 5 năm 2020, mới mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự cùng với các cuộc đón tiếp đầu tiên các tín hữu hành hương, tuy nhiên các cuộc hành hương lớn vẫn bị cấm.

Trong khi chờ đợi, các tín hữu có thể hành hương tiềm thể qua trang mạng của Ðền thánh Ðức Mẹ, và có thể cầu nguyện bằng tiếng Bồ, Anh và Tây Ban Nha. Ngày 13 tháng 5 năm 2020, các thánh lễ tại Ðền thánh cũng được truyền qua Internet.

Cách đây ba năm, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra với ba mục đồng tại Fatima, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến viếng thăm Ðền thánh tại đây. Trước đó, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI cũng đã hành hương tại đây hồi năm 2010.

(KNA 5-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page