Các giám mục Brazil kêu gọi

chính quyền quan tâm chống Covid-19

 

Các giám mục Brazil kêu gọi chính quyền quan tâm chống Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brasilia (RVA News 07-05-2020) - Các giám mục miền Amazzonia bên Brazil, kêu gọi chính quyền trung ương tại nước này quan tâm hơn đến thảm trạng coronavirus đang lan lây mạnh mẽ tại đây.

Cho đến ngày 04 tháng 5 năm 2020, Brazil đứng thứ chín trên thế giới vì số người bị lây nhiễm coronavirus, với gần 109,000 người và gần 7,400 người tử vong.

Trong thư công bố ngày 04 tháng 5 năm 2020, 65 giám mục và hai vị giám quản tông tòa, thuộc sáu miền trong Hội đồng Giám mục Brazil, cùng với Ðức Hồng y Claudio Hummes, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về miền Amazzonia khẳng định rằng "Các giám mục chúng tôi thuộc miền Amazzonia, đứng trước sự bành trướng mạnh mẽ của coronavirus ở Brazil, nhất là tại miền Amazzonia, chúng tôi hết sức lo âu và thỉnh cầu chính quyền liên bang và các tiểu bang chú ý hơn tới bệnh dịch này, ngày càng lan rộng tại miền Amazzonia. Các dân tộc tại đây kêu gọi chính quyền đặc biệt quan tâm để cuộc sống của họ không bị vi phạm thêm. Tỷ lệ tử vong tại Amazzonia thuộc hàng cao nhất nước và xã hội đang chứng kiến sự suy sụp hệ thống y tế tại các thành phố lớn, như Manaus và Belém. Các con số thống kê do các cơ quan truyền thông cung cấp không tương ứng với thực tại. Việc xét nghiệm không đủ để biết sự lan lây thực sự của virus. Nhiều người với triệu chứng hiển nhiên vì bệnh coronavirus đã chết tại gia, mà không được săn sóc về y tế và cũng không được tới nhà thương điều trị".

Vì thế, các giám mục kêu gọi tinh thần trách nhiệm của chính quyền Brazil trong việc giúp đỡ các tầng lớp dân chúng yếu thế nhất, dễ bị rủi ro nhất, đó là các thổ dân, các cựu nô lệ, các cộng đoàn truyền thống sống cả trong những rừng cây. Tỷ lệ lây nhiễm nơi các nhóm người này rất cao trong khi tại vùng họ sinh sống, tỷ lệ nhà thương ở mức thấp nhất nước. Những người sống trong rừng và cả các khu ngoại ô thành thị cũng dễ bị lây dịch. Ðiều kiện sống của họ bị suy thoái vì thiếu các dịch vụ vệ sinh cơ bản, nhà ở xứng đáng, thiếu lương thực và công ăn việc làm. Ðó là những người di dân, tị nạn, thổ dân, công nhân các nhà máy, những người sống bằng những công việc tạm bợ và họ đang xin được bảo vệ sức khỏe".

Các giám mục miền Amazzonia cũng khẳng định rằng "Nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ các quyền đã được ghi trong Hiến pháp Liên bang, cung cấp những điều kiện tối thiểu để dân chúng có thể vượt thắng thời điểm trầm trọng này".

Văn kiện của các giám mục Brazil cũng tố giác sự khai thác quặng mỏ và phá rừng gia tăng trầm trọng trong những năm gần đây, do sự nới lỏng việc kiểm soát của chính quyền và do chủ trương của chính quyền liên bang Brazil, chống lại việc bảo vệ môi trường và các vùng của thổ dân, vốn được Hiến pháp liên bang bảo vệ".

(Asia News 5-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page