Ðức Thánh cha cầu nguyện cho

các nhân viên truyền thông luôn phục vụ sự thật

 

Ðức Thánh cha cầu nguyện cho các nhân viên truyền thông luôn phục vụ sự thật.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-05-2020) - Trong thánh lễ trực tuyến, sáng ngày 06 tháng 5 năm 2020 tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi tín hữu cầu nguyện cho các nhân viên truyền thông luôn làm việc để phục vụ sự thật. Ngài cũng nhắc nhở mọi người hãy sống theo ánh sáng của Chúa Giêsu và từ bỏ tối tăm của tội lỗi.

Trong lời dẫn vào thánh lễ, Ðức Thánh cha nói: "Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người nam nữ đang làm việc qua các phương tiện truyền thông. Trong thời đại dịch này, họ có nhiều rủi ro và công việc thật là nhiều. Xin Chúa giúp đỡ họ trong công việc luôn luôn thông truyền sự thật."

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha bình giải về bài Tin mừng theo thánh Gioan (12, 44-50) đọc trong thánh lễ, qua đó Chúa Giêsu quả quyết: "Tôi đến trong thế gian như ánh sáng, để những ai tin nơi tôi thì không ở trong bóng tối. Nếu ai nghe lời tôi mà không tuân giữ, thì không phải tôi kết án họ, vì tôi không đến để lên án thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ khước không đón nhận lời tôi, thì đã có người kết án họ: lời tôi đã nói sẽ kết án họ trong ngày sau hết".

Ðức Thánh cha giải thích rằng sứ mạng của Chúa Giêsu là soi sáng: "Chúa là ánh sáng soi trần thế. Cả sứ mạng của các tông đồ là mang ánh sáng của Chúa Giêsu, vì thế gian ở trong bóng tối. Nhưng có thảm trạng là ánh sáng của Chúa Giêsu bị từ khước: những người của Ngài không lắng nghe lời Ngài. Họ thích bóng tối hơn ánh sáng, họ làm nô lệ cho tối tăm. Thánh Phaolô đã có kinh nghiệm đi từ bóng tối đến ánh sáng. Ðó là hành trình mà chúng ta cũng được kêu gọi. Thảm trạng tội lỗi của chúng ta là: tội lỗi làm cho chúng ta mù quáng và không chấp nhận ánh sáng, chúng ta có những cặp mắt bệnh hoạn. Vậy đâu là những điều làm cho chúng ta trở nên mù quáng? Thưa, là các tật xấu, là tinh thần thế tục, là sự kiêu hãnh. Các tật này làm cho chúng ta liên kết với những người khác trong sự ác: có những thứ mafia tinh thần để ở lại trong tối tăm."

Ðức Thánh cha nhận định rằng: "Thật không dễ sống trong ánh sáng vì ánh sáng làm cho chúng ta thấy những sự xấu xa mà chúng ta không muốn nhìn, đó là các tội lỗi. Chúa Giêsu đã đến không phải để lên án nhưng để cứu vớt: chúng ta phải để cho mình được soi sáng trong những tăm tối thường nhật của chúng ta. Chúa cứu vớt chúng ta, nhưng Chúa yêu cầu chúng ta hãy nhìn những tăm tối của mình. Chúa tốt lành, hiền từ, chúng ta đừng sợ ánh sáng của Chúa Giêsu".

(Vatican News 6-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page