Mở lại các thánh lễ tại Pháp

từ ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

Mở lại các thánh lễ tại Pháp từ ngày 29 tháng 5 năm 2020.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 05-05-2020) - Thủ tướng Pháp, ông Édouard Philippe, tuyên bố rằng các buổi lễ tôn giáo có thể cử hành công cộng từ ngày 29/5 tới đây, tức là sớm hơn dự định.

Tuyên bố hôm 04 tháng 5 năm 2020, tại Thượng viện Pháp, thủ tướng Philippe cho biết chính phủ sẵn sàng cứu xét việc cho mở lại các lễ nghi tôn giáo từ ngày 29 tháng 5 năm 2020, nếu tình trạng y tế không bị suy thoái. Ông cũng nói rằng giai đoạn từ 29 tháng 5 đến 1 tháng 6 năm 2020 là thời điểm quan trọng đối với nhiều tôn giáo. Ông ám chỉ đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2020 vào Chúa nhật 31 tháng 5 năm 2020, và lễ Chavouot, tức là lễ Ngũ tuần của Do thái giáo từ 28 tháng 5 đến 30 tháng 5 năm 2020.

Thủ tướng Pháp nói thêm rằng: "Tôi nghe thấy sự xôn xao của các tín hữu không được họp nhau cử hành các buổi lễ. Các lễ nghi này không những biểu lộ sự liên kết với tôn giáo của họ, nhưng còn là một nguồn mạch sinh động cho đức tin của họ. Họ đã phải từ bỏ nhiều lễ nghi quan trọng trong cuộc sống và tôi nghĩ đến những lúc mừng lễ hân hoan cũng như những lúc tang tóc. Tôi hiểu sự nóng lòng của nhiều chức sắc của mọi tôn giáo. Tôi tha thiết xin họ hãy ý thức chờ đợi để chúng ta không phải hối tiếc vì một quyết định vội vã".

Trong thời gian qua, nhiều giám mục Pháp đã than phiền vì chính phủ quyết định nới lỏng các hoạt động xã hội từ ngày 11 tháng 5 năm 2020, nhưng không nói gì đến việc mở lại các hoạt động tôn giáo. Thủ tướng Philippe cho biết đã nhận được nhiều đề nghị của các tôn giáo về việc dung hợp việc cử hành tôn giáo, với những đòi hỏi phải giữ khoảng cách an toàn giữa những người tham dự. Vì thế, chính phủ sẵn sàng cho mở lại sớm hơn các buổi lễ tôn giáo từ ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Pháp đã chào mừng lời tuyên bố trên đây của thủ tướng Edouard Philippe, vì có thể cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 31 tháng 5 năm 2020.

(Le Figaro 5-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page