Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia:

Ðợi thêm vài tuần nữa mới có thánh lễ

 

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia: Ðợi thêm vài tuần nữa mới có thánh lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 05-05-2020) - Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục giáo phận Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, cho biết còn phải đợi vài tuần nữa mới có thể cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự.

Hôm 04 tháng 5 năm 2020, Italia bắt đầu tiến sang giai đoạn hai, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19: nhiều xí nghiệp và các dịch vụ xã hội khác được mở lại, sau gần hai tháng đóng cửa, và khoảng bốn triệu rưỡi công nhân viên đi làm trở lại. Nhưng về mặt tôn giáo, chỉ có thêm các lễ an táng được mở lại, với sự tham dự tối đa là 15 thân nhân của người quá cố.

Trong bài giảng thánh lễ trực tuyến, Chúa nhật 03 tháng 5 năm 2020, tại nhà thờ chính tòa thánh Onofrio của giáo phận Perugia, Ðức Hồng y Bassetti nói rằng: "Rất tiếc người ta nói với chúng tôi rằng các thống kê cho thấy chưa đến lúc ra khỏi cuộc khủng hoảng rộng lớn này. Cả Ðức Thánh cha cũng khuyên chúng ta hãy thận trọng. Về việc cử hành các buổi lễ, được phép cử hành tại nhà thờ lễ rửa tội và hôn phối, như qui luật đã thiết định trong giai đoạn thứ nhất; còn về lễ an táng, từ ngày 04/5 này, được phép cử hành với sự hiện diện không quá 15 người, nhưng họ phải đo thân nhiệt trước lễ."

Ðức Hồng y Bassetti cho biết thêm rằng: "Về thánh lễ Chúa nhật có giáo dân tham dự, chúng ta còn phải đợi vài tuần nữa, để đào sâu thêm vấn đề... Thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2020, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng tôi hy vọng có thể cử hành thánh lễ làm phép dầu. Chạy nhanh hơn không phải là điều thích hợp, vì công ích, là ích chung của mọi người, mời gọi chúng ta cùng tiến bước với tất cả các Giáo hội anh em ở Italia, đang sống đại dịch này trong những hoàn cảnh khác nhau".

Tại Ðức, nhiều giáo phận đã bắt đầu mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự, từ Chúa nhật và thứ hai 4 tháng 5 năm 2020, với các biện pháp an toàn chống coronavirus. Tại Áo, thánh lễ sẽ được mở lại từ ngày 15 tháng 5 năm 2020, trong khi tại Thụy Sĩ, các lễ nghi tôn giáo có giáo dân tham dự sẽ được mở lại từ ngày 08 tháng 6 năm 2020.

(Sir 4-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page