Họp báo công bố

tài liệu mục vụ di tản nội địa

 

Họp báo công bố tài liệu mục vụ di tản nội địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-05-2020) - Sáng thứ Ba, 05 tháng 5 năm 2020, Ðức Hồng y Michael Czerny, dòng Tên, Phó Tổng thư ký đặc trách Phân bộ di dân và tị nạn, thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, sẽ mở cuộc họp báo trực tuyến để công bố tài liệu tựa đề: "Những đường hướng mục vụ người di tản nội địa" (Pastoral Orientations on Internally Desplace People).

Cùng hiện diện trong cuộc họp báo, có cha Fabio Baggio, thuộc dòng Scalabrini, Phó Tổng thư ký cùng phân bộ như Ðức Hồng y Czesny, nữ tiến sĩ Amaya Valcárcel, Ðiều hợp viên quốc tế ban luật sư thuộc Cơ quan dòng Tên trợ giúp người tị nạn.

Tài liệu này được ấn hành bằng tiếng Anh, Ý và Pháp. Ấn bản tiếng Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha đang được chuẩn bị xuất bản.

Ðức Thánh cha Phanxicô đặc biệt quan tâm đến vấn đề di dân và tị nạn, nên khi thành lập Bộ Phát Triển nhân bản toàn diện, hồi năm 2016, ngài đích thân đảm trách Phân Bộ di dân và tị nạn, đồng thời bổ nhiệm hai vị Phó Tổng thư ký, giúp ngài điều hành phân bộ này, đó là cha Michael Czesny dòng Tên, người Canada gốc Tiệp, và cha Fabio Baggio, người Ý thuộc dòng Scalabrini, chuyên về mục vụ di dân và tị nạn.

Ðể gia tăng tầm quan trọng của Phân bộ này, hồi tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh cha đã thăng cha Czesny, 74 tuổi, làm hồng y, tuy vẫn giữ nguyên nhiệm vụ Phó Tổng thư ký của Bộ Phát Triển nhân bản toàn diện.

(Sala Stampa 2-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page