Suy nghĩ khác nhau nhưng trong sự hiệp nhất

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Suy nghĩ khác nhau nhưng trong sự hiệp nhất.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 4-05-2020) - Thời gian cách ly, các gia đình cần nhiều sáng tạo, đặc biệt cho trẻ em.

Sáng thứ Hai 4 tháng 5 năm 2020, tại Nhà nguyện Thánh Marta, Ðức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh lễ với ý chỉ tiếp tục cầu nguyện cho các gia đình. Theo Ðức Thánh Cha, trong thời gian cách ly này, các gia đình cần phải làm nhiều điều mới, nhiều sáng tạo, đặc biệt đối với trẻ em để tất cả mọi sự có thể được tiếp tục, không bị dừng lại. Ngoài ra, còn một vấn đề khác đang nảy sinh trong thời gian cách ly đó là tình trạng bạo lực gia đình. Với hai ý cầu nguyện trên, Ðức Thánh Cha mời gọi "Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình để các gia đình tiếp tục sống trong bình an và sáng tạo trong thời điểm khó khăn này".

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha tập trung suy niệm vào đoạn Sách Công vụ Tông đồ (Cv 11, 1-18) nói về việc Thánh Phêrô bị các anh em khiển trách vì đã phạm luật Môsê, dùng bữa tại một nhà dân ngoại. Và Thánh Phêrô kể lại Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên họ như thế nào. Ðức Thánh Cha khẳng định: "Thánh Phêrô đã ăn uống với dân ngoại vì Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn ngài làm điều đó. Giáo hội tiên khởi và cả ngày nay luôn có một cám dỗ cảm thấy mình là những người công chính còn những người khác là những tội nhân. Ðây là một căn bệnh của Giáo hội, phát sinh từ ý thức hệ và các đảng phái tôn giáo".

Ðức Thánh Cha nói: "Vào thời Chúa Giêsu, có ít nhất bốn nhóm tôn giáo, và mỗi nhóm giải thích Lề luật theo ý tưởng của mình, giải thích ngoài luật, giải thích theo thế tục. Vì thế thay vì hiệp nhất đã đưa đến sự chia rẽ".

Tới đây, Ðức Thánh Cha sử dụng hình ảnh dòng sông để nói về sự hiệp nhất của Giáo hội: "Trong một dòng sông rộng lớn duy nhất, có nhiều sự khác biệt, nhưng đặc thù của dòng sông là không phân chia. Giáo hội có biên độ rộng như vậy vì Chúa muốn như thế".

Ðể giải thích thêm về sự hiệp nhất của Giáo Hội, Ðức Thánh Cha nói đến bài Tin Mừng: "Chúa Giêsu nói 'Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về' (Ga 10, 16). Ðiều này rất quan trọng, Chúa đến cho tất cả mọi người. Chúa chết cho tất cả, cho cả những người không tin, đây không phải là việc chiêu dụ tín đồ, nhưng Chúa chết cho mọi người".

"Chúng ta chỉ có một Ðấng Cứu Chuộc duy nhất, chỉ có sự hiệp nhất, trái với điều này là cám dỗ chia rẽ. Chúng ta nghĩ đến thời hậu Công đồng Vatican II, với những sự chia rẽ. Tất nhiên có những suy nghĩ khác nhau nhưng phải trong sự hiệp nhất của Giáo hội dưới sự dẫn dắt của Chúa Giêsu Mục Tử".

Ðức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện: "Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tư tưởng chia rẽ và xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy được điều vĩ đại nơi Chúa Giêsu, đó là trong Chúa tất cả chúng ta là anh chị em và Ngài là Mục Tử của tất cả. Hãy để lời này - 'tất cả' - đồng hành với chúng ta trong suốt ngày hôm nay".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page