Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện

cho các linh mục và bác sĩ

đã hiến mình trong đại dịch

 

Ðức Thánh cha mời gọi cầu nguyện cho các linh mục và bác sĩ đã hiến mình trong đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-05-2020) - Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ Chúa nhật thứ IV sau Phục sinh lúc 7 giờ sáng ngày 03 tháng 5 năm 2020, cũng là thánh lễ trực tuyến thứ 50 ngài cử hành từ khi mới bắt đầu đại dịch Covid-19, ngày 09 tháng 3 đến nay, tại nhà nguyện thánh Marta, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho bao nhiêu linh mục và bác sĩ đã bỏ mình trong khi săn sóc tha nhân trong kỳ đại dịch hiện nay.

Ðức Thánh cha nói: "Ba tuần sau lễ Phục sinh, Giáo hội hôm nay cử hành Chúa nhật thứ IV Phục sinh, Chúa nhật Chúa Chiên Lành, là Chúa Giêsu. Ðiều này làm cho tôi nghĩ đến bao nhiêu mục tử trên thế giới đang hiến mạng vì các tín hữu, cả trong đại dịch hiện nay, hơn 100 vị ở Italia này. Tôi cũng nhớ đến các mục tử khác đang chăm sóc thiện ích của dân chúng và các bác sĩ. Nguyên tại Italia có 154 bác sĩ bị thiệt mang trong lúc thi hành phận sự. Ước gì tấm gương của các mục tử linh mục và "mục tử bác sĩ" giúp chúng ta chăm sóc dân trung thành của Thiên Chúa."

Bài giảng

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Thánh cha khẳng định rằng một trong những dấu hiệu của người mục tử nhân lành là sự hiền lành và dịu dàng. Lối sống của Chúa Giêsu phải là lối sống của người mục tử. Người mục tử tốt lành thì hiền lành và dịu dàng, gần gũi và biết con chiên, từng tên và chăm sóc mỗi con chiên như thể đó là con duy nhất.

Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành luôn đồng hành với chúng ta trong hành trình cuộc sống. Chúa nhật này là một Chúa nhật đẹp, Chúa nhật an bình và dịu dàng, vì người Mục Tử Nhân Lành chăm sóc chúng ta, như thánh vịnh thứ 22 đã nói: "Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page