Không có lễ quốc táng

cho Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta

 

Không có lễ quốc táng cho Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rama (RVA News 01-05-2020) - Vì tình trạng đại dịch Covid-19, không có lễ quốc táng cho Ðại Thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Malta, là thầy Giacomo Dalla Torre, qua đời hôm 29 tháng 4 năm 2020 ở Roma, hưởng thọ 76 tuổi.

Theo một thông cáo, do đại sứ quán của Hội Hiệp sĩ Malta cạnh Italia, phổ biến hôm 30 tháng 4 năm 2020, lễ an táng đơn sơ cho thầy Giacomo có thể sẽ được Ðức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh và cũng là vị đại diện của Ðức Thánh cha cạnh hội này, chủ sự sáng thứ Ba 5 tháng 5 năm 2020, tại Nhà thờ ở Villa Magistrale, trên đồi Avventino, nơi có trụ sở trung ương của Hội Hiệp sĩ Malta.

Chỉ có thân nhân và một số chức sắc của hội được phép hiện diện trong lễ an táng. Và sau khi đại dịch chấm dứt, lễ quốc táng cho thầy Giacomo, với tất cả nghi thức ngoại giao mới được cử hành.

Việc thầy Giacomo qua đi, giữa lúc đại dịch Covid-19 hiện nay, đưa Hội Hiệp sĩ Malta vào trong một bầu không khí bấp bênh và có những đối nghịch nội bộ. Hiện nay, vị nhiếp chính là thầy Ruy Gonxalo do Valle Peixoto, 81 tuổi, cư ngụ tại Bồ Ðào Nha và sức khỏe suy yếu.

Hiện thời, Hội Hiệp sĩ có ba tháng để chuẩn bị việc bầu vị Ðại Thủ lãnh mới trong số những hiệp sĩ đã khấn trọn đời ít là 10 năm.

Cách đây ba năm, Hội Hiệp sĩ đã lâm vào tình trạng căng thẳng nội bộ: thầy Festing, người Anh đã phải từ chức, Ðức Hồng y Raymond Burke, người Mỹ, vị hồng y bảo trợ hội cũng bị mất chức. Cả hai thuộc phe bảo thủ. Ðức Thánh cha đã cử Ðức Tổng giám mục Angelo Becciu làm đại diện ngài để tái lập an bình và đưa tới việc bầu thầy Giacomo làm tân Thủ Lãnh.

(Ilmattino.it 30-4-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page