Tòa Tổng giám mục Zagreb

bị hư hại vì động đất

 

Tòa Tổng giám mục Zagreb bị hư hại vì động đất.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Zagreb (RVA News 24-03-2020) - Tòa Tổng giám mục giáo phận Zagreb bị hư hại vì động đất, nên Ðức Hồng y Josif Bozanic, Tổng giám mục sở tại, phải dọn sang tạm trú tại Ðại chủng viện giáo phận.

Cuộc động đất lúc quá 6 giờ 30 sáng Chúa nhật 22 tháng 3 năm 2020, ở cấp độ 5.3 theo thước Richter, đã làm sụp chỏm một tháp chuông nhà thờ chính tòa, rơi xuống mái nhà tòa Tổng giám mục. Theo báo chí Croát (Jutarnij List), Ðức Hồng y Bozanic đã may mắn thoát nạn, vì trần nhà trên phòng ngài bị tổn thương và sập xuống một phần.

Ðức Hồng y và các linh mục khác trong tòa Tổng giám mục đã dọn sang đại chủng viện giáo phận để tạm trú, để chính quyền liên hệ cứu xét tình trạng tòa Tổng giám mục xem có thể tiếp tục cư ngụ trong đó hay không.

Theo Cục Bảo vệ dân sự của chính quyền Croát, có 250 căn nhà và dinh thự ở khu vực trung tâm lịch sử thành Zagreb bị hư hại vì động đất, trong đó có nhà thờ chính tòa và một số thánh đường khác, trụ sở quốc hội Croát, viện bảo tàng nghệ thuật và thủ công, trụ sở viện trưởng đại học. Tất cả các cơ sở này được kiến thiết giữa thế kỷ 19 và 20. Nhiều nhà ở trung tâm bị xác nhận là không thể cư ngụ trong đó được, nên hàng trăm người không còn gia cư. Khoảng 30 người phải tạm trú tại trung tâm sinh viên, được biến thành một nhà đón tiếp, nhiều người khác trú ngụ nơi các nhà họ hàng và thân hữu.

(Sir 23-3-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page