Ðức Thánh Cha Phanxicô

cầu nguyện cho các nữ tu

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho các nữ tu.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 25-03-2020) - Sáng thứ Tư 25 tháng 03 năm 2020, tại nhà nguyện Thánh Marta, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ Truyền Tin. Trong phần nhập lễ, Ðức Thánh Cha nhắc lại biến cố Nhập thể của Thiên Chúa và mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nữ tu thuộc Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn đang phục vụ tại Nhà trọ Thánh Marta và tất cả các nữ tu trên thế giới.

Ðức Thánh Cha nói: "Hôm nay, lễ Nhập thể của Thiên Chúa, các nữ tu thuộc Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn đã phục vụ tại Nhà trọ Thánh Marta trong 98 năm qua, đang hiện diện trong Thánh lễ và chuẩn bị lặp lại lời khấn cùng với các chị em trên toàn thế giới. Tôi muốn dâng Thánh lễ hôm nay cho các nữ tu thuộc Tu hội Nữ Tử Bác ái Thánh Vinh Sơn, những người luôn làm việc vì người nghèo.

Trong phần bài giảng, Ðức Thánh Cha không suy người bệnh; cho tất cả các nữ tu đang làm việc trong giai đoạn này, những người gặp nhiều rủi ro cho sự sống trong khi chăm sóc bệnh nhân". niệm như những ngày vừa qua, nhưng mời gọi mọi người đọc lại một lần nữa đoạn Tin Mừng của Thánh Luca tường thuật biến cố Thiên thần Gabriel Truyền tin cho Ðức Mẹ Maria. Ðức Thánh Cha nói: "Thánh sử Luca chỉ có thể biết được biến cố Truyền tin này qua chính những lời kể của Mẹ Maria. Chúng ta vừa lắng nghe Ðức Mẹ thuật lại mầu nhiệm này. Chúng ta đang đứng trước mầu nhiệm. Có lẽ điều tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này là đọc lại bài Tin Mừng và suy tưởng đến hình ảnh Ðức Mẹ đang thuật lại biến cố này".

Sau khi mời gọi mọi người, Ðức Thánh Cha đã đọc lại toàn bộ bài Tin Mừng. Khi đọc xong, Ðức Thánh Cha nói: "Ðây quả là mầu nhiệm".

Sau đó, Ðức Thánh Cha tiếp tục dâng Thánh lễ và cũng như mọi khi tới phần rước lễ, Ðức Thánh Cha đọc lời nguyện dành cho những ai đang tham Thánh lễ qua các phương tiện truyền thông, những người ước ao rước lễ thiêng liêng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page